Knihy a kapitoly v odborných knihách

Pastor, Z., a kol.

Ženská sexualita, skripta pro výuku postgraduálních studentů

Ediční oddělení IPVZ, Praha, 2002, 42 stran
Pastor, Z.

Ženské sexuální funkce a dysfunkce. In Zámečník a kol.: Klinická andrologie, Mladá fronta, v tisku.
Pastor, Z.

Cyklus ženské sexuální aktivity, s.46-60; Ženské sexuální dysfunkce. s. 100-140. In Turčan, P. a kol.: Sexuologie pro urology a gynekology, Maxdorf, 2012.
ISBN: 978-80-7345-291-9
Pastor, Z.

Ženské sexuální dysfunkce. s. 226 -247. In Zámečník, L., a kol. Praktická andrologie dospělých. Mladá fronta 2010.
ISBN: 978-80-204-2020-6
Pastor, Z.

Sexuologická problematika v gynekologii, s. 195-223; Aging female. s. 255-273. In: Weiss, P. a kol. Sexuologie, Grada Publishing, 2010
ISBN: 978-80-247-2492-8
Pastor, Z.

Sexualita v těhotenství, Sexualita po porodu a v šestinedělí. In Behinová, M., Kaiserová, K.: Velká kniha o mateřství, Mladá fronta, 2007.
328 stran
ISBN: 80-204-1526-2
Pastor, Z.

Sexualita ženy

Grada Publishing, 2007
204 stran
ISBN: 978-80-247-1989-4