Přednášky pro odbornou veřejnost

 1. Vicena, M., Pastor, Z.: Role vaginálního ultrazvukového vyšetření při diagnostice placenta praevia, Konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. Prachatice, 1991.
 2. Pastor, Z.: Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. Praktická urogynekologie VII, Mělník, 3. 12. 1997.
 3. Horčička, L., Pastor, Z., Chmel, R.: Obezita – rizikový faktor vzniku recidivy stresové inkontinence. Praktická urogynekologie VI, Mělník, 4. 12. 1997.
 4. Pastor, Z.: Sexuální dysfunkce u inkontinentních žen. X. Bohnické sexuologické dny, 27. 2. 1998.
 5. Pastor, Z.: Antikoncepce a ženská sexualita. I. celostátní konference sekce ambulantních gynekologů ČGPS, Olomouc, 17. 4. 1998.
 6. Horčička, L, Pastor, Z.: Možnosti ambulantní urogynekologie. I. celostátní konference sekce ambulantních gynekologů ČGPS, 17. 4. 1998.
 7. Pastor, Z.: Příznivé efekty hormonální antikoncepce. Doškolovací seminář ČLK, hotel Prezident, Praha, 4. 11. 1998.
 8. Horčička, L, Pastor, Z., Chmel, R.: Sociální aspekty inkontinence. Praktická urogynekologie VII, Mělník, 3. 12. 1998.
 9. Pastor, Z.: Sexualita a léčba sterilního páru, XI. Bohnické sexuologické dny, 26. 2. 1999.
 10. Chmel, R, Horčička, L, Pluta, M, Pastor, Z.: Vaginální operace na konci tisíciletí. Praktická urogynekologie VIII, Mělník, 2. 12. 1999.
 11. Pastor, Z., Horčička, L., Bušková, O., Zvěřina, J.: Sexualita a klimakterium. Celostátní kongres České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, 12. 11. 1999.
 12. Pastor, Z.: Erektilní dysfunkce. Seminář ČLK, sdružení praktických lékařů. Příbram, 29. 1. 2000.
 13. Pastor, Z.: Erektilní dysfunkce pohledem gynekologa, doškolovací seminář „Komplexní řešení problematiky erektilní dysfunkce“ pořádaný 1. LF UK v Praze a ČLK, České Budějovice, 10. 2. 2001, Brno, 17. 3. 2001, Olomouc, 21. 4. 2001, Hradec Králové, 12. 5. 2001, Praha, 16 .6 2001, Brno, 23 .6. 2002, Ostrava, 2. 3. 2002, Plzeň, 23. 3. 2002.
 14. Pastor, Z.: Sexualita žen v klimakteriu, doškolovací seminář ČLK, Praha, 24. 4. 2002.
 15. Pastor, Z.: Ženské sexuální dysfunkce. XIV. Bohnické sexuologické dny, 1. 3. 2002.
 16. Pastor, Z.: Erektilní dysfunkce a ženské sexuální dysfunkce. VIII. Angiologické sympózium, Valtice, 13. 6. 2002.
 17. Pastor, Z.: Ženské sexuální dysfunkce. Víkendový doškolovací kurz subkatedry sexuologie IPVZ, 23.11.- 24.11. 2002.
 18. Pastor, Z.: Ženské sexuální dysfunkce, diagnostika a terapie. Doškolovací seminář subkatedry  gynekologie a porodnictví IPVZ, 29. 3. 2003.
 19. Pastor, Z.: Normální ženský sexuální zážitek. XVII. Bohnické sexuologické dny. 25. 2. 2005.
 20. Pastor, Z.: Sex a inkontinence. Doškolovací seminář České lékařské komory v Současný pohledu na ženskou močovou inkontinence, Praha, 6. 10. 2004, Brno, 10. 11. 2004, Liberec, 19. 1. 2004.
 21. Pastor, Z., Spilková, J.: Jak vypadá normální ženský sexuální zážitek? XI konference o sexualitě a lidských vztazích. Uherské Hradiště, 19. 5. 2005.
 22. Pastor, Z., Spilková, J.: Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. X. andrologické sympózium, Český Krumlov, 20. 5. 2005.
 23. Pastor, Z.: Sexualita a klimakterium, XXVI. Doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČGPS, Milovy, 8. 10.-9. 10. 2005.
 24. Pastor, Z.: Klitoris a ženská sexualita, XVIII. Bohnické sexuologické dny, 24. 2. 2006.
 25. Pastor, Z.: Ženská sexualita, Doškolovací seminář ČGPS, Levret, 23. 9.  2006.
 26. Pastor, Z..: Sexualita současné ženy. XVIII. Košické sexuologické dni, Hotel Čingov, Slovenský ráj, Slovensko. 5.-7.  10. 2006.
 27. Horčička, L., Nekolová, M., Pastor, Z., Ehrlichová, I.: Prevalence inkontinence v populaci českých žen. Praktická urogynekologie XVI, Mělník, 2. 12. 2007.
 28. Pastor, Z.: Quo vadis sexuologie? IXX. Bohnické sexuologické dny, 22. 2.-23. 2. 2007.
 29. Pastor, Z.: Erektilní dysfunkce pohledem sexuologa, XXVI. Výroční konference společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Brno, 7. -10. 11. 2007.
 30. Pastor, Z.: Sexualita inkontinentních žen, VII. Lábadyho sexuologické dni, Patince, Slovensko, 15.-17. 11. 2007.
 31. Pastor, Z., Horčička, L., Chmel, R.: Sexual dysfunctions in women with urinary incontinence, IX. Congress of the Latin Američan Society for Sexual Medicíne, moderated poster, Lima, Peru, 29. 11. -1. 12. 2007.
 32. Pastor, Z.: Koncepce mezioborového sexuologického pracoviště. XX. Bohnické sexuologické dny, 28. 2. 2008.
 33. Pastor, Z., Horčička, L., Chmel, R.: Advantageous and Disadvantageous Effects of Oral Contraception on Female Sexuality. 10th Congress of the European Society of Contraception, Praha, Česká republika, 30.4. – 3.5. 2008.
 34. Pastor, Z.: Pohled sexuologa-gynekologa na sexuologii a sexuální medicínu zasedání sekce psychiatrické sexuologie psychiatrické společnosti ČLS 5. 11. 2008.
 35. Pastor, Z.: Sexuologická problematika v gynekologické ambulanci. Doškolování lékařů, Levret s.r.o., akreditovaná organizace ČLK. 8. 11. 2008.
 36. Pastor, Z.: Bolest a lidská sexualita. Specializační kurz – Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru paliativní medicína a léčba bolesti, IVPZ, Praha, 1. 12. 2008.
 37. Pastor, Z., Gregorová P.: Fimóza klitorisu – neobvyklá příčina ženské sexuální dysfunkce. XXI. Bohnické sexuologické dny, 27. 2. 2009.
 38. Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M.: Sexual Life following Total Abdominal Hysterectomy. 19th WAS World Congress for Sexual Health. Goteborg, Sweden 21. 6. -25. 6. 2009.
 39. Pastor, Z.: Sexualita v perimenopauze, 10. konference o menopauze, 16. 18.10.2009, Špindlerův mlýn.
 40. Horčička, L., Pastor, Z.: Je těhotná žena ohrožena inkontinencí? Zkušenosti z prenatální poradny. 8. konference Inco Forum, Praha,16. 10. 2009.
 41. Nováčková, M., Chmel, R., Horčička, L., Pastor, Z., Brtnický, T.: Má abdominální sakropexe stále své místo v chirurgické léčbě prolapsu poševního pahýlu? Praktická urogynekologie XVIII, Mělník, 3.12.2009.
 42. Pastor, Z.: Co je nového v ženské sexuologii? XXII. Bohnické sexuologické dny, 26.2. 2010.
 43. Pastor, Z.: Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem. Semináře pořádané ČLK pro praktické lékaře. Teplice, Poděbrady, Tábor, České Budějovice, Karlovy Vary, Jihlava, 2010.
 44. Pastor, Z.: Diagnostika a terapie ženských sexuálních dysfunkcí. IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, jednodenní doškolovací kurz. 16.4.2010.
 45. Pastor, Z.: Diabetes mellitus a ženské sexuální dysfunkce. Edukace, jak ji možná neznáte – 13. komnata komplikací diabetu, dvoudenní doškolovací seminář ČLK pro diabetology, Praha, 3.-4.12.2010.
 46. Pastor, Z., Spilková, J., Gregorová, P.: Komerce v sexuologii a sexuologie v komerci.  XXIII. Bohnické sexuologické dny, 24.2. 2011.
 47. Pastor, Z.: Bolest a sex. Předatestační specializační kurz. Lékařská psychologie a komunikace v léčbě  chronické bolesti. IPVZ. Praha 18.3.2011
 48. Pastor, Z.: Sexualita v 21. století. Doškolovací semináře pro praktické lékaře, Ostrava 25.3., Brno 4.5., Praha 11.5., 2011.
 49. Pastor, Z.: Co očekává nebo potřebuje diabetolog od gynekologa a gynekolog od diabetologa? 13. komnata komplikací diabetu. Česko-slovenská konference diabetologů. Praha 12. 11. 2011.
 50. Pastor, Z.:  Nová klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí a aktuality v ženské sexuální medicíně. Pracovní schůze České sexuologické společnosti, Praha 21. 11. 2011.
 51. Pastor, Z.: Posuzování sexuálního zneužití a paternitní spory s ohledem na věk dětí. XXIV. Bohnické sexuologické dny, 23.-24.2. 2012.
 52. Gregorová P, Pastor, Z.: Sexuální život pacientek se syndromem polycystických ovarií. Bohnické sexuologické dny, 23.-24.2. 2012.
 53. Pastor, Z.: Léčba erektilní dysfunkce. Doškolovací semináře pro praktické farmaceuty.  Liberec (7.2.2012), Hradec Králové(14.2.2012),  Olomouc (15.2), Praha (23.2.2012), Brno (28.2.2012), České Budějovice (6.2.2012), Karlovy Vary 15.3.2012), Ostrava (20.3.2012),  Praha (22.3.2012)
 54. Pastor, Z.: Výhody kontinuálního užívání inhibitorů PDE-5 při léčbě erektilní dysfunkce XVII. Andrologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 25-26. 5. 2012.
 55. Pastor, Z.: Ženský ejakulační orgasmus vs. koitální inkontinence. XXV. Bohnické sexuologické dny, 21.-22. 2. 2013.
 56. Pastor, Z.: Novinky v ženské sexuální anatomii.XVIII. Andrologické sympozium a I. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov. 31. 5- 1. 6. 2013.
 57. Pastor, Z.: Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí, historie a součastnost XVIII. Andrologické sympozium a I. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov. 31. 5- 1. 6. 2013.
 58. Pastor, Z.: Bavíme se o sexu? XVIII. Andrologické sympozium a I. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 31. 5.- 1. 6. 2013.
 59. Pastor, Z. : Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí. II.kongres na téma Léčba v psychiatrii Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Ostrava. 10.-13. 10.  2013.
 60. Pastor. Z.: Ženské sexuální dysfunkce, klasifikace, historie a současnost. I. Konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice, 12.10.2013
 61. Pastor. Z.: Současné možnosti léčby ženských sexuálních dysfunkcí I. Konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice, 12.10.2013
 62. Pastor. Z.: G bod a ostatní mýty v sexuologii I. Konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice, 12.10.2013.
 63. Pastor, Z. Ženská močová inkontinence a sexualita. XXXII. Výroční konference SVL ČLS JEP. Zlín, 6.-9. 11. 2013.
 64. Pastor, Z.: Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí (FSD) podle DSM-5™. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Praha, 27.-28. 2. 2014.
 65. Kavanová, R., Pastor, Z.: Vliv nitroděložního systému IUD-LNG na ženskou sexualitu.  XXVI. Bohnické sexuologické dny, Praha, 27.-28. 2. 2014
 66. Pastor. Z.: Sexuální dysfunkce s souvislosti s porodem a porodním traumatem. VIII. jarní interaktivní konferenci SVL ČLS JEP, Praha, 26. 4. 2014
 67. Pastor, Z.: Dopad mužských sexuálních dysfunkcí na párovou sexualitu. XIX, andrologické a II. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 30 .5. 2014.
 68. Pastor, Z.: Syndrom permanentního sexuální vzrušení u žen. XIX, andrologické a II. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov,  30. 5. 2014.
 69. Pastor, Z. Čepický, P.: Klimakterium a sexualita. Podiová diskuze. XIX, andrologické a II. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 1. 6. 2014.
 70. Pastor, Z.: Klasifikace ženských sexuálních dysfunkci podle DSM-5, přednosti a úskalí. X. sjezd PS ČLS JEP 2014, Špindlerův Mlýn, 13. 6. 2014.
 71. Pastor, Z. : Vliv chronického onemocnění na sexualitu. II. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc, 18. 9. 2014.
 72. Pastor, Z.: Nové trendy v terapii mužských sexuálních dysfunkcí. XI. Kongres praktických lékařů a sester – Medicína pro praxi Praha 26. 9. 2014.
 73. Pastor, Z.: Nové trendy v terapii ženských sexuálních dysfunkcí. XI. Kongres praktických lékařů a sester – Medicína pro praxi Praha 26. 9. 2014
 74. Pastor, Z.: Jak komunikovat se sexuologickým pacientem. XI. Kongres praktických lékařů a sester – Medicína pro praxi Praha 26. 9. 2014.
 75. Pastor, Z.: Sexualita 21. století. II. Konference Sekce gynekologické sexuologie ČPGS ČLS JEP, Průhonice, 11. 10. 2014.
 76. Pastor, Z.: Sexualita 21. století perspektivy a realita. II. Konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Průhonice, 11.10.2014.
 77. Pastor, Z.: Sexualita a diabetes mellitus. Jihočeský diabetologický den. České Budějovice, 11.12.2014.
 78. Pastor, Z.: Ženy s vrozenou aplazií vagíny, jejich sexuální život a reprodukční problémy.  XXVII. Bohnické sexuologické dny, Praha, 26.-27.2. 2015.
 79. Krejčová, L., Bitner, L.,  Pastor, Z., Weiss, P.,  Klapilová, K. Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Praha, 27.-28.2. 2015.
 80. Pastor, Z., Hořejší, J., Charvát, M.: Sexuální a reprodukční zdraví žen po operaci pro aplázii vagíny. Konferencia gynekológie detí a dospievajúcich 26.3.2015 – 28.3.2015 Hotel Slovan, Tatranská Lomnica Slovensko.
 81. Pastor, Z.: Diabetes mellitus a ženská sexualita. Praktické pohledy na léčbu pacienta s DM2, Konferenční centrum Akademie věd ČR, Doškolovací seminář ČLK a I. Interní kliniky FN Plzeň. 30 3. 2015
 82. Pastor, Z.: 20 let, které otřásly sexem v České republice. IX. Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, Praha 24. 4. 2015.
 83. Pastor, Z.: Jaké otázky o sexuálním zdraví přivádí diabetologa do rozpaků. Jarní diabetologické sympozium III. interní kliniky VFN, Praha, Hotel Hilton, 22. – 23. 5.2015
 84. Pastor, Z.: Ženské „sexuální“ tekutiny.  XX. andrologické a III. feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 29.5.2015.
 85. Pastor, Z., Vrzáčková, P., Zámečník, L.: Na rychlosti ne/záleží, sexuální dysfunkce z pohledu muže a ženy. XX. andrologické a III. feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 30.5.2015
 86. Pastor, Z.: 30 let, které otřásly sexem v ČR a problematika erektilní dysfunkce. Víkendová vzdělávací seminář SVL ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 27.6. 2015.
 87. Pastor, Z.: Mužské sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace. Víkendová vzdělávací seminář SVL ČLS JEP, Mikulov, 5. 9. 2015.
 88. Pastor, Z.: Ženský orgasmus. 184. doškolovací den v gynekologii a porodnictví. Doškolování lékařů LEVRET. Praha, 10. 10. 2015.
 89. Pastor, Z.: Moderní metody výzkumu v ženské sexuologii. Kongres Technologie v diabetologii, Darová u Plzně, 8. 10. 2015.
 90. Pastor. Z.: Vývoj české sexuologie za posledních 25 let. III. celostátní kongres Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice u Prahy. 17. 10. 2015.
 91. Pastor, Z. Sexuální problémy a diabetes mellitus. Diabetologické symposium – interdisciplinární problémy diabetologie ze 3 úhlů, Hradec Králové 23. – 24. 10. 2015
 92. Pastor, Z., Charvát, M.: Interdisciplinární spolupráce v gynekologii a sexuologii. XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP Olomouc. 30-31. 10. 2015.
 93. Pastor, Z.: Sexualita dospívajících. Hraniční obory dětské gynekologie III. Doškolování lékařů IPVZ, Praha, 7. 11. 2015.
 94. Pastor, Z.: Masturbace u dětí. Hraniční obory dětské gynekologie III. Doškolování lékařů IPVZ, Praha, 8. 11. 2015.
 95. Pastor, Z.: Kybersexualita. Pražský urologický seminář, hotel Hilton, Praha, 12. 11. 2015.
 96. Pastor, Z.: Bolest a sex. 193. Doškolovací den v gynekologii a porodnictví. Doškolování lékařů LEVRET. Praha, 21. 11. 2015
 97. Pastor, Z.: Sex a reprodukce. I. Pražský sexuologicko – andrologické mezinárodní kongres. Senohraby u Prahy, 21. 11. 2015
 98. Pastor. Z.: Mužské sexuální dysfunkce a cybersex. Klinický seminář Urologické kliniky FN Brno, 26. 11. 2015.
 99. Pastor. Z.: Sexuálně reprodukční paradoxy. XXVIII. Bohnické sexuologické dny, Praha, 25.-26. 2. 2016.
 100. Pastor. Z.: Změny v sexuálním a reprodukčním chování za posledních 100 let. Seminář  Spolku lékařů ČLS J. Ev. Purkyně v Chebu. Muzeum Cheb, Valdštejnská obrazárna. 30. 3. 2016.
 101. Pastor. Z.: Diferenciální diagnostika symptomů ženských sexuálních dysfunkcí. 58. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR. Mikulov, 9 – 10. 4. 2016.
 102. Pastor. Z.: Otazníky kolem ženského orgasmu. 2. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres 15. – 16. 4. 2016  NH Hotel Praha.
 103. Pastor. Z.: Mužské a ženské sexuální dysfunkce a problematika sterilního páru. Předatestační kurz katedry gynekologie a porodnictví 2. LF UK a FN Motol, 11. 4.- 15. 4. – 25. 4. – 29. 4. 2016.
 104. Pastor. Z.: Sexuální problémy a reprodukce na Sympoziu pro zdravotní sestry z centra asistované reprodukce v Benicích u Prahy 30. 4. 2016.
 105. Pastor. Z.: Diabetes mellitus a ženská reprodukce. Jarní mezioborové diabetologické sympozium III. interní kliniky 1. LF UK a společnosti Novartis, hotel Marriott, Praha, 6.5. – 7. 5. 2016.
 106. Pastor. Z.: Ženský orgasmus. 189. doškolovací den v gynekologii a porodnictví. Doškolování lékařů LEVRET. Praha, 14. 5. 2016.
 107. Pastor. Z., Broul, M., Janáčková, L., Zámečník, L., Vrzáčková, P., Trojan, O.: Druhá generace na scéně. Pódiová diskuze o inhibitorech PDE 5 typu druhé generace. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 27. 5. 2016
 108. Pastor. Z.: Dysfunkční orgasmus u žen, mýty a realita. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 27. 5. 2016.
 109. Marešová, A., Pastor. Z.: Genitální piercing u žen – estetické hledisko/sexuologicko-gynekologické hledisko. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 28. 5. 2016.
 110. Pastor. Z.: Pachatelé a oběti sexuálního násilí. Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky. Valdštejnský palác. 4. 10. 2016.
 111. Pastor. Z.: Aktuality a perspektivy české sexuologie. IV celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 22. 10. 2016.
 112. Pastor. Z., Chmel, R.: Syndrom MRKHS – sexualita – první transplantace dělohy v ČR. IV celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 22. 10. 2016.
 113. PPastor. Z.: Aktuality v ženské sexuologii. Klinický seminář Jihomoravských gynekologů. Zlín, 4. 11. 2016.
 114. Pastor. Z.: Základy gynekologické sexuologie. Podzimní setkání gynekologů, hotel Sepetná, Ostravice, 12 – 13. 11. 2016.
 115. Pastor. Z., Konečná, H., Veselá, K. Kontroverze v asistované reprodukci: 15. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce, Hotel International, Brno 15. – 16. 11. 2016.
 116. Pastor. Z.: Pachatelé a oběti sexuálního násilí. Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky. Valdštejnský palác. 4. 10. 2016.
 117. Pastor. Z.: Aktuality a perspektivy české sexuologie. IV celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 22. 10. 2016.
 118. Pastor. Z., Chmel, R.: Syndrom MRKHS – sexualita – první transplantace dělohy v ČR. IV celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 22. 10. 2016.
 119. Pastor. Z.: Aktuality v ženské sexuologii. Klinický seminář Jihomoravských gynekologů. Zlín, 4. 11. 2016.
 120. Pastor. Z.: Základy gynekologické sexuologie. Podzimní setkání gynekologů, hotel Sepetná, Ostravice, 12 – 13. 11. 2016.
 121. Pastor. Z., Konečná, H., Veselá, K. Kontroverze v asistované reprodukci: 15. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce, Hotel International, Brno 15. – 16. 11. 2016.