A. Přednášky na mezinárodních a zahraničních kongresech – aktivní účast

 1. Chmel, R. Jr, Chubanovova, R., Pastor, Z., Chmel, R. Live birth after uterine    transplantation using nulliparous deceased donor uterus. International congress Gynecology 2020, 17-18, February 2020, Paris, France. 17. – 18. February 2020.
 2. Pastor, Z., Nováčková, M., Chmel, R. jr. Sexual life and reproductive options of women with congenital vagina and uterus agenesis after the neovagina creation – results of research.The 22nd Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Prague, 22. – 24. 1. 2020, Czech Republic.
 3. Chmel, R., Pastor, Z., Nováčková, M. Results of uterine transplantation program in the Czech Republic, worldwide, trends, perspectives, limitations and complications. The 22nd Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Prague, 22. – 24. 1. 2020, Czech Republic.
 4. Chmel, R. jr., Pastor, Z., Nováčková, M. Efficacy and complications of assisted reproductive techniques in the uterus transplant trial: the Czech experience. The 22nd Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM), Prague, 22. – 24. 1. 2020, Czech Republic.
 5. Pastor, Z. Sexuální a reprodukční možnosti žen s aplazií pochvy a dělohy, 1. porod 1. dítěte po transplantaci dělohy v ČR. XIII. Lábadyho sexuologické dni 4. – 5. 10. 2019 Trnava. Slovensko.
 6. Pastor, Z. Surgical treatment of clitoral phimosis and its effects on female sexual functions. 21 st Congress of the ESSM 2019 in Ljubliana, 14 – 16 February.
 7. Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M., Fait, T., Zámečník, L. Biochemical Markers and Clinical Aspects of Fluids Expelled by Women during Sexual Activity   The World Meeting on Sexual Medicine ESSM and ISSM, Lisbon, Portugal, 28. 2.– 3. 3. 2018.
 8. Pastor, Z. Ženské „sexuální“ tekutiny. Konferencia gynekologóv, urologóv a sexuológov Slovenské gynekologicko-porodnické spoločnosti. Hotel Družba. Demänovská dolina, Slovensko. 12. – 13. 10. 2018.
 9. Pastor, Z. Novinky ve výzkumu ženské sexuality (orgasmus „sexuální“ tekutiny). XII. Lábadyho sexuologické dni Slovenské sexuologické společnosti. Hotel Holiday inn. Trnava. 13.–14. 10. 2017.
 10. Pastor, Z. Fyziologie ženského orgasmu. IX. pracovné dni neuropsychiatrie Sloven-ské  a České neurologické společnosti, Městské divadlo, Levoča, 21. 9–22. 9. 2017.
 11. Pastor, Z.: Differential Diagnosis of Female “Sexual” Fluids. 23rd Congress of the World Association for Sexual Health, Prague, Czech Republic, 28. 5.–31. 5. 2017 (Member of WAS International Scientific Committee and Abstract Reviewer).
 12. Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M., Krejčová, M. The Role of the Clitoris in Female Sexuality. Moderated poster. 23rd Congress of the World Association for Sexual    Health, Prague, Czech Republic, 28. 5.–31. 5. 2017
 13. Chmel, R., Pastor, Z., Nováčková, M. Sexual Life of Women With Rokitansky  Syndrome After Laparoscopic Vecchietti’s Vaginoplasty. 23rd Congress of the Word  Association for Sexual Health, Prague, Czech Republic, 28. 5.–31. 5. 2017. Award for the best abstract of the congress.
 14. Chmel R., Nováčková M., Pastor Z., Matěcha J., Čekal M., Froněk J. Transplantace dělohy – studie ověřování nezavedené léčebné metódy v ČR. IV. spoločná konfere-cia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP, Incheba Expo Bratislava, Slovenská republika. 5.–28. 5. 2017
 15. Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilová K. Female Sexual  Response To Erotic Texts Is Associated With Attitudes Towards Sexuality. 41th Annual Meeting of The International Academy of Sex Research, 9. 8.–12. 8. 2015, Toronto, Canada.
 16. Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilová K. Female sexual response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality. Madrid, Španělsko, 4. 2. –6. 2. 2016.
 17. Pastor, Z., Hořejší, J., Charvát, M. Sexuální a reprodukční zdraví žen po operaci pro aplázii vagíny. Konferencia gynekológie detí a dospievajúcich, 26. 3.–28. 3. 2015. Hotel Slovan, Tatranská Lomnica, Slovensko.
 18. Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M. Sexual life following total abdominal hysterectomy. 19th WAS World Congress for Sexual Health. Goteborg, Sweden 21. 6.–25. 6. 2009.
 19. Pastor, Z., Horčička, L., Chmel, R. Advantageous and disadvantageous effects of oral contraception on female sexuality. 10th Congress of the European Society of Contraception, Praha, Česká republika, 30. 4.–3. 5. 2008.
 20. Pastor, Z. Sexualita inkontinentních žen, VII. Lábadyho sexuologické dni, Patince, Slovensko, 15.–17. 11. 2007.
 21. Pastor, Z., Horčička, L., Chmel, R. Sexual dysfunctions in women with urinary in-continence 9th Congress of Latin America Society of Sexual Medicine, Lima, Peru, 29. 11.–1. 12. 2007.
 22. Pastor, Z. Sexualita současné ženy. XVIII. Košické sexuologické dni, Hotel Čingov, Slovenský ráj, Slovensko. 5.–7. 10. 2006.

B. Přednášky na českých konferencích a kongresech – aktivní účast

 1. Pastor, Z., Chmel, R. Sexuální inkongruence v dětství a adolescenci. Fluidita a plasticita sexuální identity? 52. konference gynekologie dětí a dospívajících. Lázně Bělohrad 14.-16. 10. 2021.
 2. Chmel, R., Pastor, Z. Psychologické aspekty žen se syndromem MKHR a holistický přístup k jejich léčbě. 52. konference gynekologie dětí a dospívajících. Lázně Bělohrad 14.-16. 10. 2021.
 3. Pastor, Z. Můžeme v asistované reprodukci provádět to, co dokážeme? Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov. 3, – 4. 9. 2021.
 4. Pastor, Z.: Ženské sexuální tekutiny. XXXIII. Bohnické sexuologické dny. 25. 2. 2021. Praha; Konference se on line.
 5. Pastor, Z. Sexuální a reprodukční možnosti žen s vrozenou aplázií vagíny a dělohy. XXXII. Bohnických sexuologických dnů. 27. – 28. 2. 2020.
 6. Pastor, Z.: Fluidita sexuálních vztahů. VII celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 19. 10. 2019.
 7. Pastor, Z. Diabetes mellitus a ženská reprodukce. Mezioborové sympozium – Novinky v léčbě diabetu 1. a 2. typu očima více odborníků. Praha 12. 10. 2019
 8. Pastor, Z. Dopad onemocnění kůže na sexualitu pacientů. XV. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. Olomouc. Hotel Clarion. 6.-8. 6. 2019.
 9. Pastor, Z. Sexuální život žen a reprodukční možnosti žen s vrozenou aplázií pochvy a dělohy po operativním vytvoření neovagíny – výsledky výzkumu. Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov. 24. – 25. 5. 2019.
 10. Čekal, M., Pastor, Z. Komplikace a kontroverze v procesu umělého oplodnění v projektu transplantace dělohy. Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov. 24. – 25. 5. 2019.
 11. Pastor, Z., Janáčková, L. Sex ve stáří, mýta a realita. Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov. 24. – 25. 5. 2019.
 12. Pastor, Z. Sexualita sterilního páru. Konference České neonatologické společnosti. Mezioborová problematika neonatologie 21. století. Praha. FN Motol. 23. 4. 2019
 13. Pastor, Z. Fimóza klitoris, vliv na sexuální funkce a výsledky chirurgické léčby 5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres. 5.- 6.  4.  2019 hotel NH Praha
 14. Pastor, Z. Reprodukční možnosti žen s vrozenými vadami genitálu5. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres. 5.-  6. 4.  2019 hotel NH Praha
 15. Pastor, Z. Co čeká diabetologii a kardiologii v sexuologii 21. století?. Konference II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně „Letem světem kardiologií i diabetem“. Brno, 2. 4. 2019.
 16. Pastor, Z. Plasticita/fluidita sexuálních vztahů a chování mýty a realita. XXX. Bohnické sexuologické dny. Praha, 21. – 22. 2. 2019.
 17. Pastor, Z. Kvalitní sex? XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Až bude naše tělo bez duše i ducha“ poznávání vnitřního světa, České Budějovice, 28. – 29. 1. 2019.
 18. Pastor, Z. Mozek a lidská sexualita. Přednáška v rámci cyklu „Laboratoř mysli“ Národního ústavu duševního zdraví. Městská knihovna v Praze. 4. 12. 2018.
 19. Pastor, Z. Jak správně diagnostikovat ženské sexuální dysfunkce? Pracovní schůze Sexuologické společnosti ČLS JEP, Lékařský dům, Praha, 19. 11. 2018.
 20. Pastor, Z. Jak reagují ženy na mužské sexuální dysfunkce? VII. podzimní setkání gynekologů. Ostravice – hotel Sepetná, 10.- 11. 11. 2018.
 21. Pastor, Z. Sexualita v 21. století. Krajský doškolovací seminář gynekologů a porodníků. Zlín. Penzion Uno. 2. 11. 2018.
 22. Pastor, Z. Kybersexualita. VI celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 20. 10. 2018.
 23. Pastor, Z.: Diferenciální diagnostika ženských „sexuálních“ tekutin. 5. Společná konference České gynekologicko–porodnické společnosti ČLS JEP a Slovenskej gynekologicko–porodnickej spoločnosti SLS. Brno, 7. – 10. 6. 2018.
 24. Pastor, Z.: Kontroverze v gynekologické sexuologii. 4. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres, Praha. 20.– 21. 4. 2018.
 25. Pastor. Z. Klitoris a její funkce v ženské sexualitě. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 25.– 26.5. 2018
 26. Pastor, Z.: Ženské „sexuální“ tekutiny. 63. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR, Olomouc, 7.– 8. 4. 2018
 27. Pastor, Z.: Co nevíme o ženské sexualitě. 128. Krajský doškolovací seminář gynekologů. Brno 5. 4. 2018.
 28. Pastor, Z.: Kybersexualita, současnost a perspektivy. XXIX. Bohnické sexuologické dny. Praha, 22.–23. 2. 2018.
 29. Pastor, Z.: Principy ženského sexuálního chování. Přednáškový večer České farmaceutické společnosti ČLS JEP. Psychiatrická nemocnice Bohnice. 6. 12. 2017.
 30. Pastor, Z.: Asistovaná reprodukce: metoda léčba nebo alternativa přirozené reprodukce. 16. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce, Hotel International, Brno 14.–15. 11. 2017.
 31. Pastor, Z. Sexuální problémy ve sterilním páru. Krajský doškolovací seminář OS ČLK. Zlín 3. 11. 2017
 32. Pastor, Z. Novinky ve výzkumu ženské sexuality. V celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 21. 10. 2017.
 33. Pastor, Z. Příčiny bolestivého sexuálního styku u žen 2. Národní venerologický kongres, Hotel Grandior, Praha, 23. 9. 2017.
 34. Pastor, Z. Autosexualita z pohledu ženy. 3. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres. Hotel NH Prague. 7.– 8. 4. 2017.
 35. Pastor, Z. Problematika bolesti v lidské sexualitě. Specializační kurz – Lékařská psychologie a komunikace, Praha, IPVZ. 20.–24. 2. 2017.
 36. Pastor, Z. Clitoris a její role v ženské sexualitě. XXIX. Bohnické sexuologické dny. Praha, 23.–24. 2. 2017.
 37. Pastor. Z., Konečná, H., Veselá, K. Kontroverze v asistované reprodukci: 15. Česko-Slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympozium asistované reprodukce, Hotel International, Brno 15.–16. 11. 2016.
 38. Pastor, Z. Základy gynekologické sexuologie. Podzimní setkání gynekologů, hotel Sepetná, Ostravice, 12.–13. 11. 2016.
 39. Pastor, Z. Aktuality v ženské sexuologii. Klinický seminář jihomoravských gynekologů. Zlín, 4. 11. 2016.
 40. Pastor, Z., Chmel, R. Syndrom MRKHS – sexualita – první transplantace dělohy v ČR. IV celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 22. 10. 2016.
 41. Pastor, Z. Aktuality a perspektivy české sexuologie. IV celostátní konference gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Hotel Floret, Průhonice u Prahy, 22. 10. 2016.
 42. Pastor, Z. Pachatelé a oběti sexuálního násilí. Veřejné slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky. Valdštejnský palác, 4. 10. 2016.
 43. Marešová, A., Pastor, Z. Genitální piercing u žen – estetické hledisko/sexuologicko-gynekologické hledisko. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 28. 5. 2016.
 44. Pastor. Z. Dysfunkční orgasmus u žen, mýty a realita. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu, Český Krumlov, 27. 5. 2016.
 45. Pastor. Z., Broul, M., Janáčková, L., Zámečník, L., Vrzáčková, P., Trojan, O. Druhá generace na scéně. Pódiová diskuze o inhibitorech PDE 5 typu druhé generace. Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 27. 5. 2016.
 46. Pastor, Z. Ženský orgasmus. 189. doškolovací den v gynekologii a porodnictví. Doškolování lékařů LEVRET. Praha, 14. 5. 2016.
 47. Pastor, Z. Diabetes mellitus a ženská reprodukce. Jarní mezioborové diabetologické sympozium III. interní kliniky 1. LF UK a společnosti Novartis, hotel Marriott, Praha, 6.–7. 5. 2016.
 48. Pastor. Z. Sexuální problémy a reprodukce na Sympoziu pro zdravotní sestry z center asistované reprodukce v Benicích u Prahy, 30. 4. 2016.
 49. Pastor, Z. Mužské a ženské sexuální dysfunkce a problematika sterilního páru. Předatestační kurz katedry gynekologie a porodnictví 2. LF UK a FN Motol, 11. 4.–15. 4.–25. 4.–29. 4. 2016.
 50. Pastor, Z. Otazníky kolem ženského orgasmu. 2. pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres. NH Hotel Praha, 15.–16. 4. 2016.
 51. Pastor. Z. Diferenciální diagnostika symptomů ženských sexuálních dysfunkcí. 58. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR. Mikulov, 9.–10. 4. 2016.
 52. Pastor, Z. Změny v sexuálním a reprodukčním chování za posledních 100 let. Seminář Spolku lékařů ČLS J. Ev. Purkyně v Chebu. Muzeum Cheb, Valdštejnská obrazárna. 30. 3. 2016.
 53. Pastor, Z. Sexuálně reprodukční paradoxy. XXVIII. Bohnické sexuologické dny, Praha, 25.–26. 2. 2016.
 54. Pastor, Z. Mužské sexuální dysfunkce a cybersex. Klinický seminář Urologické kliniky FN Brno, 26. 11. 2015.
 55. Pastor, Z. Sex a reprodukce. I. Pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres. Senohraby u Prahy, 21. 11. 2015.
 56. Pastor, Z. Bolest a sex. 193. doškolovací den v gynekologii a porodnictví. Doškolování lékařů LEVRET. Praha, 21. 11. 2015.
 57. Pastor, Z. Kybersexualita. Pražský urologický seminář, Praha, 12. 11. 2015.
 58. Pastor, Z. Masturbace u dětí. Hraniční obory dětské gynekologie III. Doškolování lékařů IPVZ. Praha, 8. 11. 2015.
 59. Pastor, Z. Sexualita dospívajících. Hraniční obory dětské gynekologie III. Doškolování lékařů IPVZ. Praha, 7. 11. 2015.
 60. Pastor, Z., Charvát, M. Interdisciplinární spolupráce v gynekologii a sexuologii. XXIV. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP Olomouc, 30. – 31. 10. 2015.
 61. Pastor, Z. Sexuální problémy a diabetes mellitus. Diabetologické symposium – interdisciplinární problémy diabetologie ze 3 úhlů. Hradec Králové, 23.–24. 10. 2015.
 62. Pastor. Z. Vývoj české sexuologie za posledních 25 let. III. celostátní kongres Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice u Prahy, 17. 10. 2015.
 63. Pastor, Z. Moderní metody výzkumu v ženské sexuologii. Kongres Technologie v diabetologii, Darová u Plzně, 8. 10. 2015.
 64. Pastor, Z. Ženský orgasmus. 184. doškolovací den v gynekologii a porodnictví. Doškolování lékařů LEVRET. Praha, 10. 10. 2015.
 65. Pastor, Z. Mužské sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace. Víkendová vzdělávací seminář SVL ČLS JEP, Mikulov, 5. 9. 2015.
 66. Pastor, Z. 30 let, které otřásly sexem v ČR a problematika erektilní dysfunkce. Víkendová vzdělávací seminář SVL ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 27. 6. 2015.
 67. Pastor, Z., Vrzáčková, P., Zámečník, L. Na rychlosti ne/záleží, sexuální dysfunkce z pohledu muže a ženy. XX. andrologické a III. feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 30. 5. 2015.
 68. Pastor, Z. Ženské „sexuální“ tekutiny.  XX. andrologické a III. feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 29. 5. 2015.
 69. Pastor, Z. Jaké otázky o sexuálním zdraví přivádí diabetologa do rozpaků. Jarní diabetologické sympozium III. interní kliniky VFN, Praha, Hotel Hilton, 22. –23. 5. 2015.
 70. Pastor, Z. 20 let, které otřásly sexem v České republice. IX. Jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP, Praha 24. 4. 2015.
 71. Pastor, Z. Diabetes mellitus a ženská sexualita. Praktické pohledy na léčbu pacienta s DM2, Konferenční centrum Akademie věd ČR, Doškolovací seminář ČLK a I. Interní kliniky FN Plzeň. 30. 3. 2015.
 72. Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P.,  Klapilová, K. Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Praha, 27.–28. 2. 2015.
 73. Pastor, Z. Ženy s vrozenou aplazií vagíny, jejich sexuální život a reprodukční problémy.  XXVII. Bohnické sexuologické dny, Praha, 26.–27. 2. 2015.
 74. Pastor, Z. Sexualita a diabetes mellitus. Jihočeský diabetologický den. České Budějovice, 11. 12. 2014.
 75. Pastor, Z. Sexualita 21. století perspektivy a realita. II. Konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP, Průhonice, 11. 10. 2014.
 76. Pastor, Z. Jak komunikovat se sexuologickým pacientem. XI. Kongres praktických lékařů a sester – Medicína pro praxi. Praha, 26. 9. 2014.
 77. Pastor, Z. Nové trendy v terapii ženských sexuálních dysfunkcí. XI. Kongres praktických lékařů a sester – Medicína pro praxi. Praha, 26. 9. 2014.
 78. Pastor, Z. Nové trendy v terapii mužských sexuálních dysfunkcí. XI. Kongres praktických lékařů a sester – Medicína pro praxi. Praha, 26. 9. 2014.
 79. Pastor, Z. Vliv chronického onemocnění na sexualitu. II. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Olomouc, 18. 9. 2014.
 80. Pastor, Z. Klasifikace ženských sexuálních dysfunkci podle DSM-5, přednosti a úskalí. X. sjezd PS ČLS JEP 2014, Špindlerův mlýn, 13. 6. 2014.
 81. Pastor, Z., Čepický, P. Klimakterium a sexualita. Pódiová diskuze. XIX, andrologické a II. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 1. 6. 2014.
 82. Pastor, Z. Syndrom permanentního sexuální vzrušení u žen. XIX. andrologické a II. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 30. 5. 2014.
 83. Pastor, Z. Dopad mužských sexuálních dysfunkcí na párovou sexualitu. XIX, andrologické a II. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 30. 5. 2014.
 84. Pastor. Z. Sexuální dysfunkce v souvislosti s porodem a porodním traumatem. VIII. jarní interaktivní konferenci SVL ČLS JEP, Praha, 26. 4. 2014.
 85. Kavanová, R., Pastor, Z. Vliv nitroděložního systému IUD-LNG na ženskou sexualitu. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Praha, 27.–28. 2. 2014
 86. Pastor, Z. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí (FSD) podle DSM-5™. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Praha, 27.–28. 2. 2014.
 87. Pastor, Z. Ženská močová inkontinence a sexualita. XXXII. Výroční konference SVL ČLS JEP. 6.–9. 11. 2013, Zlín.
 88. Pastor. Z. G bod a ostatní mýty v sexuologii I. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice. Průhonice, 12. 10. 2013.
 89. Pastor. Z. Současné možnosti léčby ženských sexuálních dysfunkcí I. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice, 12. 10. 2013.
 90. Pastor. Z. Ženské sexuální dysfunkce, klasifikace, historie a současnost. I. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice, 12. 10. 2013.
 91. Pastor. Z. Ženské sexuální dysfunkce, klasifikace, historie a současnost. I. Konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP. Průhonice, 12. 10. 2013.
 92. Pastor, Z. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí. II. kongres na téma Léčba v psychiatrii Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Ostrava, 10.–13. 10. 2013.
 93. Pastor, Z. Bavíme se o sexu? XVIII. Andrologické sympozium a I. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 31. 5. –1. 6. 2013.
 94. Pastor, Z. Klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí, historie a současnost XVIII. Andrologické sympozium a I. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 31. 5.–1. 6. 2013.
 95. Pastor, Z. Novinky v ženské sexuální anatomii. XVIII. Andrologické sympozium a I. Feminologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 31. 5.–1. 6. 2013.
 96. Pastor, Z. Výhody kontinuálního užívání inhibitorů PDE-5 při léčbě erektilní dysfunkce XVII. Andrologické sympozium České společnosti pro sexuální medicínu. Český Krumlov, 25.–26. května 2012.
 97. Pastor, Z. Ženský ejakulační orgasmus vs. koitální inkontinence. XXV. Bohnické sexuologické dny, 21.–22. 2. 2013.
 98. Pastor, Z. Léčba erektilní dysfunkce. Doškolovací semináře pro praktické farmaceuty.  Liberec (7. 2. 2012), Hradec Králové (14. 2. 2012), Olomouc (15. 2.), Praha (23. 2. 2012), Brno (28. 2. 2012), České Budějovice (6. 2. 2012), Karlovy Vary 15. 3. 2012), Ostrava (20. 3. 2012), Praha (22. 3. 2012).
 99. Gregorová, P., Pastor Z. Sexuální život pacientek se syndromem polycystických ovarií. Bohnické sexuologické dny, 23.–24. 2. 2012.
 100. Pastor, Z. Posuzování sexuálního zneužití a paternitní spory s ohledem na věk dětí. XXIV. Bohnické sexuologické dny, 23.–24. 2. 2012.
 101. Pastor, Z. Nová klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí a aktuality v ženské sexuální medicíně. Pracovní schůze České sexuologické společnosti, Praha 21. 11. 2011.
 102. Pastor, Z. Co očekává nebo potřebuje diabetolog od gynekologa a gynekolog od diabetologa? 13. komnata komplikací diabetu. Česko-slovenská konference diabetologů. Praha 12. 11. 2011.
 103. Pastor, Z. Sexualita v 21. století. Doškolovací semináře pro praktické lékaře ČLK, Ostrava 25. 3., Brno 4. 5., Praha 11. 5., 2011.
 104. Pastor, Z. Bolest a sex. Předatestační specializační kurz. Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti. IPVZ. Praha 18. 3. 2011.
 105. Pastor, Z., Spilková, J., Gregorová, P. Komerce v sexuologii a sexuologie v komerci.  XXIII. Bohnické sexuologické dny, 24. 2. 2011.
 106. Pastor, Z. Diabetes mellitus a ženské sexuální dysfunkce. Edukace, jak ji možná neznáte – 13. komnata komplikací diabetu, dvoudenní doškolovací seminář ČLK pro diabetology, Praha. 3.–4. 12. 2010.
 107. Pastor, Z. Diagnostika a terapie ženských sexuálních dysfunkcí. IPVZ, Katedra gynekologie a porodnictví, jednodenní doškolovací kurz. 16. 4. 2010.
 108. Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem. Semináře pořádané ČLK pro praktické lékaře. Teplice, Poděbrady, Tábor, České Budějovice, Karlovy Vary, Jihlava, 2010.
 109. Pastor, Z. Co je nového v ženské sexuologii? XXII. Bohnické sexuologické dny, 26. 2. 2010.
 110. Nováčková, M., Chmel, R., Horčička, L., Pastor, Z., Brtnický, T. Má abdominální sakropexe stále své místo v chirurgické léčbě prolapsu poševního pahýlu? Praktická urogynekologie XVIII, Mělník, 3. 12. 2009.
 111. Horčička, L., Pastor, Z. Je těhotná žena ohrožena inkontinencí? Zkušenosti z prenatální poradny. 8. konference Inco Forum, Praha, 16. 10. 2009.
 112. 112.     Pastor, Z. Sexualita v perimenopauze, 10. konference o menopauze, 16.–18. 10. 2009,
 113. Pastor, Z., Gregorová P. Fimóza klitorisu – neobvyklá příčina ženské sexuální dysfunkce. XXI. Bohnické sexuologické dny, 27. 2. 2009.
 114. Pastor, Z. Bolest a lidská sexualita. Specializační kurz – Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru paliativní medicína a léčba bolesti, IVPZ, Praha, 1. 12. 2008.
 115. Pastor, Z. Sexuologická problematika v gynekologické ambulanci. Doškolování lékařů, Levret s.r.o., akreditovaná organizace ČLK. 8. 11. 2008.
 116. Pastor, Z. Pohled sexuologa-gynekologa na sexuologii a sexuální medicínu zasedání sekce psychiatrické sexuologie psychiatrické společnosti ČLS 5. 11. 2008.
 117. Pastor, Z. Koncepce mezioborového sexuologického pracoviště. XX. Bohnické sexuologické dny, 28. 2. 2008.
 118. Pastor, Z., Horčička, L., Chmel, R. Sexual dysfunctions in women with urinary incontinence, IX. Congress of the Latin Američan Society for Sexual Medicíne, moderated poster, Lima, Peru, 29. 11.–1. 12. 2007.
 119. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce pohledem sexuologa, XXVI. Výroční konference společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Brno, 7.–10. 11. 2007.
 120. Pastor, Z. Quo vadis sexuologie? XIX. Bohnické sexuologické dny, 22.–23. 2. 2007.
 121. Horčička, L., Nekolová, M., Pastor, Z., Ehrlichová, I. Prevalence inkontinence v populaci českých žen. Praktická urogynekologie XVI, Mělník, 2. 12. 2007.
 122. Pastor, Z. Ženská sexualita, Doškolovací seminář ČGPS, Levret, 23. 9. 2006.
 123. Pastor, Z. Klitoris a ženská sexualita, XVIII. Bohnické sexuologické dny, 24. 2. 2006
 124. Pastor, Z. Sexualita a klimakterium, XXVI. Doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČGPS, Milovy, 8.–9. 10. 2005.
 125. Pastor, Z., Spilková, J. Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. X. andrologické sympózium, Český Krumlov, 20. 5. 2005.
 126. Pastor, Z., Spilková, J. Jak vypadá normální ženský sexuální zážitek? XI konference o sexualitě a lidských vztazích. Uherské hradiště, 19. 5. 2005.
 127. Pastor, Z. Sex a inkontinence. Doškolovací seminář České lékařské komory v Současný pohledu na ženskou močovou inkontinence, Praha, 6. 10. 2004, Brno, 10. 11. 2004, Liberec, 19. 1. 2004.
 128. Pastor, Z. Normální ženský sexuální zážitek. XVII. Bohnické sexuologické dny. 25. 2. 2005.
 129. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce, diagnostika a terapie. Doškolovací seminář subkatedry gynekologie a porodnictví IPVZ, 29. 3. 2003.
 130. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Víkendový doškolovací kurz subkatedry sexuologie IPVZ, 23. – 24. 11. 2002.
 131. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce a ženské sexuální dysfunkce. VIII. Angiologické sympózium, Valtice, 13. 6. 2002.
 132. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. XIV. Bohnické sexuologické dny, 1. 3. 2002.
 133. Pastor, Z. Sexualita žen v klimakteriu, doškolovací seminář ČLK, Praha, 24. 4. 2002.
 134. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce pohledem gynekologa, doškolovací seminář „Komplexní řešení problematiky erektilní dysfunkce“ pořádaný 1. LF UK v Praze a ČLK, České Budějovice, 10. 2. 2001, Brno, 17. 3. 2001, Olomouc, 21. 4. 2001, Hradec Králové, 12. 5. 2001, Praha, 16. 6 2001, Brno, 23. 6.200, Ostrava, 2. 3.2002, Plzeň, 23. 3. 2002.
 135. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce. Seminář ČLK, Sdružení praktických lékařů. Příbram, 29. 1. 2000.
 136. Pastor, Z., Horčička, L., Bušková, O., Zvěřina, J. Sexualita a klimakterium. Celostátní kongres České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Karlovy Vary. 12. 11. 1999.
 137. Chmel, R., Horčička, L., Pluta, M., Pastor, Z. Vaginální operace na konci tisíciletí. Praktická urogynekologie VIII, Mělník, 2. 12. 1999.
 138. Pastor, Z. Sexualita a léčba sterilního páru, XI. Bohnické sexuologické dny, 26. 2. 1999.
 139. Horčička, L., Pastor, Z., Chmel, R. Sociální aspekty inkontinence. Praktická urogynekologie VII, Mělník, 3. 12. 1998.
 140. Pastor, Z. Příznivé efekty hormonální antikoncepce. Doškolovací seminář ČLK, hotel Prezident, Praha, 4. 11. 1998.
 141. Horčička, L., Pastor, Z. Možnosti ambulantní urogynekologie. I. celostátní konference sekce ambulantních gynekologů ČGPS, 17. 4. 1998.
 142. Pastor, Z. Antikoncepce a ženská sexualita. I. celostátní konference sekce ambulantních gynekologů ČGPS, Olomouc 17. 4. 1998.
 143. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce u inkontinentních žen. X. Bohnické sexuologické dny, 27. 2. 1998.
 144. Horčička, L., Pastor, Z., Chmel, R. Obezita – rizikový faktor vzniku recidivy stresové inkontinence. Praktická urogynekologie VI, Mělník, 4. 12. 1997.
 145. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. Praktická urogynekologie VII, Mělník, 3. 12. 1997.
 146. Vicena, M., Pastor, Z. Role vaginálního ultrazvukového vyšetření při diagnostice placenta praevia, Konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP. Prachatice, 1991.