Citační ohlas: 56 (dle WoS); 99 (dle Scopus)

A.    Publikace v impaktovaných časopisech (první, korespondenční a senior autor)

 1. Stechova, K., Mastikova, L., Urbaniec, K., Vanis, M., Hylmarova, S., Kvapil, M., Pastor, Z.  Sexual dysfunction in women treated for type 1 diabetes and the impact of coexisting thyroid disease. Sex Med 2019;7:217–226. doi: 10.1016/j.esxm.2019.03.001.  (IF 1,683)
 2. Chmel, R., Nováčková, M., Fait, T., Zámečník, L., Pastor, Z. Clitoral phimosis: Effects on female sexual function and surgical treatment outcomes. J Sex Med 2019;16: 257–266. doi: 10.1016/j.jsxm.2018.12.012. (IF 3,649)
 3. Fait, T., Fialova, A., Pastor, Z. The use of estradiol metered-dose transdermal spray in clinical practice. Climacteric 2018, 21:549–553. doi: 10.1080/13697137.2018.1504916. (IF 2,807)
 4. Pastor, Z., Chmel, R. Differential diagnostics of female „sexual“ fluids: A narrative review. Int Urogynecol J 2018; 29: 621–629. doi: 10.1007/s00192-017-3527-9. (IF 1,937)
 5. Pastor, Z., Weiss, P., Sigmundová D. Trends in sexual behaviour in Czech schoolchildren between 2002–2014. Cent Eur J Public Health 2017;25: S64–S68. doi: 10.21101/cejph.a4821. (IF 0,682)
 6. Pastor, Z., Fronĕk J., Nováčková, M., Chmel R. Sexual life of women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome after laparoscopic Vecchietti vaginoplasty. Sex Med 2017;5: e106–e113.  doi: 10.1016/j.esxm.2016.12.003. Epub 2017 Mar 6. (IF 1,683)
 7. Pastor, Z. Female ejaculation orgasm vs. coital incontinence: A systematic review. J Sex Med 2013;10: 1682–1691. doi: 10.1111/jsm.12166. (IF 3,15)
 8. Pastor, Z., Holla K., Chmel R. The influence of combined oral contraceptives on female sexual desire: A systematic review. Eur J Contracep Repr 2013; 18; 27–43. doi: 10.3109/13625187.2012.728643. (IF 1,808)

B.     Publikace v impaktovaných časopisech (spoluautor)

 1. Novackova. M., Pastor, Z., Chmel, R. jr., Brtnicky, T., Chmel, R. Urinary tract morbidity after nerve-sparing radical hysterectomy in women with cervical cancer. Int Urogynecol J 2019. https://doi.org/10.1007/s00192-019-0408. (IF 1,937)
 2. Chmel, R., Pastor, Z., Matecha, J., Janousek, L., Novackova, M., Fronek, J. Uterine transplantation in the era of successful childbirths from living and deceased  donor uteruses: current challenges. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub, 2019. doi: 10.5507/bp.2019.020. (IF 1,141).
 3. Chmel, R., Pastor, Z., Novackova, M., Matecha, J., Cekal, M., Fronek, J.  Clinical pregnancy after deceased donor uterus transplantation: Lessons learned and future perspectives. J Obstet Gynaecol Res 2019; 45: 1458–1465. doi: 10.1111/jog.13992. (IF 1,091)
 4. Chmel, R., Novackova, M., Janousek, L., Matěcha, J., Pastor, Z., Maluskova, J., Cekal, M., Kristek, J., Olausson, M., Fronek, J. Revaluation and lessons learned from the first 9 cases of a Czech uterus transplantation trial: Four deceased donor and 5 living donor uterus transplantations. Am J Transplant. 2019;19:855–864. doi: 10.1111/ajt.15096. (IF 7,163)
 5. Chmel, R., Novackova, M., Pastor, Z., Fronek, J. The Interest of women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome and laparoscopic Vecchietti neovagina in uterus transplantation. J Pediatr Adolesc Gynecol 2018; 31: 480–484. doi: 10.1016/j.jpag.2018.04.007 (IF 1,576)
 6. Necesalova, P., Karbanova, J., Rusavy, Z., Pastor, Z., Jansova, M., Kalis, V. Mediolateral versus lateral episiotomy and their effect on postpartum coital activity and dyspareunia rate 3 and 6 months postpartum. Sex Reprod Health 2016;8:25–30. doi: 10.1016/j.srhc.2016.01.004. (IF 1,208)
 7. Holla, K., Jezek, S., Weiss, P., Pastor, Z., Holly, M. The prevalence and risk factors of sexual dysfunction amongst Czech women. Int J Sex Health 2012; 24(3): 218–225. doi: 10.1080/19317611.2012.695326. (IF 0,688)

C.     Abstrakta publikovaná v časopisech s IF 

 1. Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M., Krejčová, L. Surgical treatment of clitoral phimosis and its effects on female sexual functions. J Sex Med 2019; 16 S2: 59. (IF 3,339)
 2. Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M., Fait, T., Zámečník, L. Biochemical markers and clinical aspects of fluids expelled by women during sexual activity. J Sex Med 2018;15 S3: e355.(IF 2,8)
 3. Pastor, Z.,Chmel, R., Nováčková, M., Krejčová, L. The role of the clitoris in female sexuality. J Sex Med 2017;14 S4: e349. (IF 2,8)
 4. Pastor, Z. Differential diagnosis of female “sexual” fluids. J Sex Med 2017;14 S4: e229.  (IF 2,8)
 5. Chmel, R., Pastor, Z.,Nováčková, M. Sexual life of women with Rokitansky syndrome after laparoscopic Vecchietti’s vaginoplasty. J Sex Med 2017;14 S4: e242. (IF 2,8) – cena za nejlepší poster kongresu.
 6. Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z.,Weiss, P., Klapilová K. Female sexual  response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality. J Sex Med 2016;13 S2: e227. (IF 3,151)
 7. Pastor, Z., Horčička L., Chmel, R. Sexual dysfunctions in women with urinary incontinence. J Sex Med 2008;5 S5: e277. (IF 5,393)

 

D. Původní práce a práce v recenzovaných časopisech a sbornících (první autor)

 1. Pastor, Z., Nováčková, M., Chmel, jr. et al. Porod prvního dítěte po transplantaci dělohy v české republice – sexuální, reprodukční a etické souvislosti. Sexuológia. 2019; 19 (2): s. 15-20.
 2. Pastor, Z. Sexuální život v graviditě, šestinedělí a laktaci. Moderní gynekologie a  porodnictví, 26, 2019 č. 3. s. 205-211.
 3. Pastor, Z.,Nováčková, M., Chmel, R. Sexuální a reprodukční možnosti žen s vrozenou aplazií pochvy a dělohy při Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserově syndromu (MRKHS) po operativním vytvoření neovagíny. Sexologia 2017; 17(2): s. 29–36.
 4. Pastor Z.,Žáková J., Ješeta M. Jsou nutné změny v regulaci přístupu žen bez partnera a homosexuálních osob k asistované reprodukci? Čes Gynek 2017; 82(2): s. 158–159.
 5. Pastor, Z. Co přinesla nová klasifikace DSM-5 v kategorizaci ženských sexuální dysfunkcí? Sexologia 2016; 16(1): s. 13–17.
 6. Pastor, Z. Gynekologická sexuologie a její místo v oboru gynekologie a porodnictví. Prakt Gyn 2016; 19(1): s. 60­–65.
 7. Pastor. Z. Ženské sexuální tekutiny. Sexologia 2015; 15(1): s. 25–31.
 8. Pastor, Z. Jak správně klasifikovat ženské sexuální dysfunkce? Prakt Gyn 2015; 19(1): s. 60–65.
 9. Pastor, Z.,Charvát, M. Spolupráce v oblasti sexuologie a gynekologické endoskopie v péči o ženy s vrozenými vývojovými vadami. Sborník příspěvků XXIV. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP: Olomouc, 2015.
 10. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus. Postgraduální medicína 2015; 17(1): s. 78–101.
 11. Pastor, Z. Mužské sexuální dysfunkce jako párový problém. Kardiol Rev Int Med 2014; 16 (4): s. 302–305.
 12. Pastor, Z.Klasifikace ženských sexuálních dysfunkci podle DSM-5, přednosti a úskalí. Sborník příspěvků X. sjezdu PS ČLS JEP; Špindlerův mlýn: 2014: s. 111–114.
 13. Pastor, Z.Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí. Česká a slovenská psychiatrie. 2013; 109(5): s. 254.
 14. Pastor, Z.Poruchy ženské sexuální touhy prevalence, klasifikace a možnosti terapie. Čes Gynek 2011; 76(1): s. 59–65.
 15. Pastor Z.Erektilní dysfunkce. Postgraduální medicína 2011; 13(1): s. 20–25.
 16. Pastor, Z. G bod – mýty a realita. Čes Gynek.2010; 75(3): s. 211–217.
 17. Pastor, Z. Klasifikace a etiologie ženských sexuálních dysfunkcí, Sexologia 2007; 7(2): s. 15–23.
 18. Pastor, Z. Poruchy sexuality v perimenopauze. Klimakterická medicína 2006; 4(11): s. 26–30.
 19. Pastor, Z. Je myalgie pánevního dna příčinou dyspareunie? Gynekologie po promoci, Contemporary OB/GYN 2006; 5(1): s. 30–31.
 20. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce: problém obou partnerů. Gynekologie po promoci, Contemporary OB/GYN 2005; 5(1): s. 58–59.
 21. Pastor, Z.Ženské sexuální dysfunkce. Čes Gynek 2002; 67(6): s. 384–390.
 22. Pastor, Z.Erektilní dysfunkce pohledem gynekologa. Praktická gynekologie 2001; 5(5): s. 23–24.
 23. Pastor, Z., Horčička, L. Antikoncepce a ženská sexualita. Praktická gynekologie 1998; 4(3): s. 89–91.

E. Původní práce a práce v recenzovaných časopisech a sbornících (spoluautor)

 1. Chmel R. jr., Pastor Z., Mužík M., Brtnický T., Nováčková M. Syndrom Mayer- Rokitansky-Küster- Hauser – ageneze dělohy a pochvy – aktuální znalosti a terapeutické možnosti. Čes. Gynek. 2019; 84 (5): s. 376-383.
 2. Žáková, J., Crha, I., Jelínková, L., Kempisty, B., Mardešič, T., Pastor, Z., Trávník,  P., Ventruba, P., Ješeta, M. Current topics of assisted reproduction in the Czech Republic. Med J Cell Biol 2018; 6: s. 61–65.
 3. Nováčková, M., Pastor. Z., Matěcha. J., Čekal. M., Froněk. J., Chmel. R. Těhotenství u žen po transplantaci solidních orgánů. Čes. Gynek. 2018; 83(1): s.  62–68.
 4. Chmel, R., Pastor, Z., Nováčková, M., Matěcha, J., Čekal, M., Zámečníková, R., Froněk.  Psychologické hodnocení účastníků studie transplantace dělohy.Čas. Lék. čes. 2017; 156: s. 374–378.
 5. Nováčková, M., Pastor,Z., Brtnický, T., Chmel. R. Jaké je riziko recidivy sestupu pánevních orgánů po vaginální hysterektomii s poševními plastikami? Čes Gynek        2017;82(5): s. 385–390.
 6. Zámečník, L. Čechurová, D., Pastor, Z., et al. Doporučené postupy pro praktické lékaře – Diagnostika a terapie mužské ED. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP: Praha, 2017.
 7. Chmel, R., Nováčková, M.,Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J.: Možnosti transplantace dělohy v České Republice – indikace, výzkum a klinické zkušenosti. Časopis lékařů českých 2017(156): s. 28–35.
 8. Chmel, R., Nováčková, M.,Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J.: Etické aspekty transplantace dělohy. Časopis lékařů českých 2017(156):s. 36–42.
 9. Krejčová, L., Pastor, Z., Kvapilová, K. Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexologia 2015; 15(2): s. 7–10.
 10. Nováčková, M., Chmel, R., Horčička, L., Pastor, Z., Brtnický, T. Má abdominální sakropexe stále své místo v chirurgické léčbě prolapsu poševního pahýlu? Praktická gynekologie 2010; 14(1): s. 56.
 11. Líbalová, Z., Pastor, Z., Burdová, M. et al. Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Česká Gynekol 2008; 73(1): s. 62–63.
 12. Chmel, R., Nováčková, M., Horčička, L., Pastor, Z.,Rob, L. Abdominální sakrokolpexe – jednoduchá a stále aktuální metoda léčby prolapsu poševního pahýlu? Česká Gynekol 2008; 73(1): s. 41–47.
 13. Čepická, Z., Čepický, P., Burdová, M., Dvořák, V., Fait, T., Feyereisl, J., Havránková, A., Hlaváčková, O., Horčička, L., Chmel, R., Jeníček, J., Košťál, M., Pastor, Z., Sláma, J. Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Moderní gynekologie a porodnictví 2007; 16(3): s. 579–581.
 14. Čepický, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Fanta, M., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Pastor, Z.,Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J. Doporučení pro diagnostiku a terapii premenopauzálního syndromu, Česká Gynekol 2006; 71(5): s. 423–424.
 15. Chmel, R., Nováčková, M., Pastor, Z, et al. Abdominální hysterektomie – rizikový faktor v rozvoji močové inkontinence? Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol 2005; 70(1): s. 53–56.
 16. Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Doucha, J., Pastor, Z., Nováčková, M. Prevalence ženské močové inkontinence. Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol 2004; 69(3): s. 339–344.
 17. Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Pastor, Z., Nováčková, M. Abdominální sakrální kolpopexe v léčbě posthysteretomických vaginálních prolapsů. Česká Gynekolog 2004; 5, 69(3): s. 240–244.
 18. Horčička, L., Pastor, Z. Pesary – historie a současné možnosti použití: Současné možnosti ambulantní diagnostiky a terapie v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie 2003; 2(28): s. 1801–8750.
 19. Chmel, R., Horčička, L., Pluta, M., Pastor, Z. Vaginální operace na konci tisíciletí. Praktická urogynekologie VIII, Mělník, 2. 12. 1999. In: Zmrhal J: Praktická urogynekologie. VIII. Prakt. gyn. 2000; 4(1): s. 33–37.
 20. Horčička, L., Pastor, Z. Sociální aspekty inkontinence. Praktická gynekologie 1999; 4: s. 19–20.
 21. Horčička, L., Pastor, Z. Vaginální elektrostimulace v léčbě inkontinence moči u žen. Praktická gynekologie 1998; 2: s. 52–53.

F. Publikace v odborných nerecenzovaných časopisech a sbornících 

 1. R. Chmel, M. Nováčková, M. Čekal, J. Matěcha, M. Černý, R. Brabec, R. Chmel Jr., Pastor, Z. Transplantace dělohy a metody asistované reprodukce v léčbě žen s absolutním uterinním faktorem infertility. Neonatologické listy, 25/2019, číslo 1, s. 10-12.
 2. Pastor, Z. Sexualita sterilního páru. Neonatologické listy, 25/2019, číslo 1, s. 16-17.
 3. Pastor, Z. Zpráva z 23. kongresu Světové asociace pro sexuální zdraví. Gynekologie a porodnictví 4/2017. s 23–24.
 4. Pastor, Z.Clitoris a její role v ženské sexualitě. XXIX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017, ISBN 978-80-7204-935-6.
 5. Pastor, Z.Ženské sexuální funkce dysfunkce. Gynekolog 2016;4:148–156.
 6. Pastor, Z. Diabetes mellitus a sexualita. Web. dia. euni.cz., 2016, dostupné z http://dia.euni.cz/article/default/3899?bid=2.
 7. Krejčová L., Binter J., Pastor Z., Weiss P., Klapilová K. Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. In Brichcín S.: XXVII. Bohnické sexuologické dny sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. 40-51. ISBN 978-80-7204-935-6.
 8. Pastor, Z. Sexuálně reprodukční paradoxy. XXVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. 35–36. ISBN 978-80-7204-935-6.
 9. Pastor, Z. Ženy s vrozenou aplazií vagíny, jejich sexuální život a reprodukční problémy. XXVII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-7204-935-6.
 10. Pastor, Z. Jak mluvit s pacientem se sexuálními problémy. Med. Praxi 2014; 11 (5): s. 112–114.
 11. Pastor, Z. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí (FSD) podle DSM-5 TM. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014, ISBN 978-80-7204-913-4.
 12. Pastor. Z. Močová inkontinence a sexualita, ženské „sexuální“ tekutiny. Practicus 2013, 12(9-10): s. 23–24.
 13. Pastor, Z. Ženský ejakulační orgasmus vs koitální inkontinence – 21. 2. 2013. XXV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013, ISBN 978-80-7204-870-0.
 14. Gregorová, P., Pastor, Z. Sexuální život pacientek se syndromem polycystických ovarií. XXIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-831-1.
 15. Pastor, Z. Posuzování sexuálního zneužití a paternitní spory s ohledem na věk dítěte. XXIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-831-1.
 16. Pastor, Z., Čechurová, D., Zámečník, L. et al. Doporučené postupy pro praktické lékaře – Diagnostika a terapie mužské ED. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP: Praha, 2012.
 17. Pastor, Z., Spilková J., Gregorová P. Komerce v sexuologii a sexuologie v komerci. XXIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011, ISBN 978-80-7204-783-3.
 18. Pastor, Z. Hormonální antikoncepce. Lege artis 2011; 1(6): s. 38–39.
 19. Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem, část druhá, konkrétní případy. Bulletin SPL ČR 2010; 6/10: s. 44–48.
 20. Pastor, Z. Co je nového v ženské sexuologii? 26. 2. 2010, XXII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010, ISBN 978-80-7204-731-4.
 21. Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem, část první obecná. Bulletin SPL ČR 2010; 5/10: s. 35–40.
 22. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Zdravotnické noviny 2010; 17: s. 18–19.
 23. Pastor, Z., Gregorová P. Fimóza klitorisu – neobvyklá příčina ženské sexuální dysfunkce. XXI. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7204-674-4.
 24. Pastor, Z. Sexuální problémy mužů a žen. Florence 2009; 5(11): s. 34–35.
 25. Pastor, Z. Bolest při souloži. Mod Gynek Porod 2008; 17(4): s. 465–472.
 26. Pastor, Z. Ženská sexualita, Moderní babictví 2008; 15: s. 32–38.
 27. Pastor, Z. Koncepce mezioborového sexuologického pracoviště. XX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7204-614-0.
 28. Pastor, Z. Ženská sexualita a uropoetický systém. New EU Magazine of Medicine 2008; 2/4: s. 57–61.
 29. Pastor, Z., Zámečník, L., Chaloupka, V., et al.  Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Practicus 2007; s. 1–7.
 30. Pastor, Z. Quo vadis sexuologie? XIX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7204-563-1.
 31. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce, Referátový výběr z psychiatrie 2007; 1(6): s. 55–64.
 32. Pastor, Z. Klitoris a ženská sexualita – 24. 2. 2006. XVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7204-563-1.
 33. Pastor, Z. Klitoris a ženská sexualita. XVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006, ISBN 978-80-7204-497-9.
 34. Pastor, Z. Normální ženský sexuální zážitek. XVII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005, ISBN 80-7204-422-2.
 35. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Moderní gynekologie a porodnictví 2005; 14(1): s. 53–56.
 36. Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Doucha, J., Pastor, Z., Nováčková, M.: Prevalence ženské močové inkontinence. Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol. 2004, 6, 69 (4), s. 339–344.
 37. Horčička, L., Chmel, R., Pastor, Z.Konzervativní léčba ženské stresové inkontinence. Update, 2003; 4(6/7): s. 38–41.
 38. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. XIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002.
 39. Pastor, Z.,Šimůnková, M. Sexualita v klimakteriu a po něm. Sestra. 2001, 11(1).
 40. Pastor, Z.,Šimůnková, M. Klimakterium z pohledu gynekologa. Sestra 2000; 10(6).
 41. Pastor, Z.,Šimůnková, M. Patologie menstruačního cyklu. Sestra 2000; 10(3).
 42. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce – 15. Světový sexuologický kongres v Paříži (červen 2001). Gynekolog 2001; 10(6): s. 272–273.
 43. Pastor, Z.,Šimůnková, M. Fyziologická menstruace. Sestra 2000; 10(3).
 44. Pastor, Z. Hormonální antikoncepce. Lege Artis 2000; 6(l): s. 15–16.
 45. Pastor, Z., Horčička, L. Menstruace – mýty a realita. Gynekolog 2000; 9(5): s. 198-201.
 46. Pastor, Z. Sexualita a léčba sterilního páru. XI. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999.
 47. Pastor, Z., Horčička, L., Bušková, O., Zvěřina, J. Sexualita a klimakterium: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Praha: Levret, 1999, s. 43–51.
 48. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce u inkontinentních žen. X. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1998.
 49. Pastor, Z.,Horčička, L. Sexualita a klimakterium. Gynekolog 1998; 7(3): s. 130–134.
 50. Pastor, Z., Horčička, L. Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. Gynekolog 1998; 7(2): s. 52–56.
 51. Horčička, L., Pastor, Z.Soudobá léčba infekcí močových cest. Gynekolog 1997; 6(5): s. 211–214.
 52. Horčička, L., Pastor, Z.Zkušenosti s nízkovýkonným laserem v ambulantní praxi. Gynekolog 1996; 5(2): s. 77.