Výběr článků a sdělení v impaktovaných časopisech

 1. Pastor, Z.Weiss, P., Sigmundová D. Trends in prevalence in age at first intercourse. Cent Eur J Public Health 2017;25: S64-S68. (IF 0,682)
 2. Pastor, Z., Chmel, Z., Nováčková, M., Krejčová, L. The role of the clitoris in female sexuality. J Sex Med 2017;14:e349. (IF 2,8)
 3. Pastor, Z. Differential diagnosis of female “sexual” fluids. J Sex Med 2017;14:e229.  (IF 2,8)
 4. Pastor. Z., Fronĕk J, Nováčková M, Chmel R. Sexual life of women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome after laparoscopic Vecchietti vaginoplasty. Sex Med 2017; 1e-e8. (IF 1,188)
 5. Chmel, R., Pastor, Z., Nováčková, M. Sexual life of women with Rokitansky syndrome after laparoscopic Vecchietti’s vaginoplasty. J Sex Med 2017;14: e242. (IF 2,8)
 6. Necesalova, P., Karbanova, J., Rusavy, Z., Pastor, Z., Jansova, M., Kalis, V. Mediolateral versus lateral episiotomy and their effect on postpartum coital activity and dyspareunia rate 3 and 6 months postpartum. Sex Reprod Health 2016;8:25-30. (IF 1,3)
 7. Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilová K. Female sexual  response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality. J Sex Med 2016;5,S2, S227. (IF 3,151)
 8. Pastor, Z. Female ejaculation orgasm vs. coital incontinence: A systematic review. J Sex Med 2013; 10: 1682-1691. (IF 3,15)
 9. Pastor, Z., Holla K., Chmel R. The influence of combined oral contraceptives on female sexual desire: systematic review. Eur J Contracep Repr 2012; 17(6); 1-18. (IF 1,4)
 10. Hollá, K., Ježek, S., Weiss, P., Pastor, Z., Holly, M. The prevalence and risk factors of sexual dysfunction amongst Czech women. Int J Sex Health 2012; 24(3): 218-225.  (IF 0,7)

Články v odborných časopisech

 1. Horčička, L., Pastor, Z. Zkušenosti s nízkovýkonným laserem v ambulantní praxi. Gynekolog  1996; 5(2): s. 77.
 2. Horčička, L., Pastor, Z. Soudobá léčba infekcí močových cest. Gynekolog 1997; 6(5): s. 211-214.
 3. Pastor, Z., Horčička, L. Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. Gynekolog 1998; 7(2): s. 52-56.
 4. Pastor, Z., Horčička, L. Sexualita a klimaktérium. Gynekolog 1998; 7(3): s. 130-134.
 5. Pastor, Z., Horčička, L. Sexuální dysfunkce u inkontinentních žen. X. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 1998.
 6. Pastor, Z., Horčička, L. Antikoncepce a ženská sexualita. Praktická gynekologie 1998; 4(3): s. 89-91.
 7. Horčička, L, Pastor, Z. Vaginální elektrostimulace v léčbě inkontinence moči u žen. Praktická gynekologie 1998; 2: s. 52-53.
 8. Pastor, Z, Horčička, L, Bušková, O, Zvěřina, J. Sexualita a klimakterium: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Levret: Praha, 1999, s. 43-51.
 9. Horčička, L., Pastor, Z. Sociální aspekty inkontinence. Praktická gynekologie 1999; 4, s. 19-20.
 10. Pastor, Z. Sexualita a léčba sterilního páru. XI. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 1999.
 11. Pastor, Z., Horčička, L. Menstruace – mýty a realita. Gynekolog 2000; 9(5): s.198-201.
 12. Chmel, R., Horčička, L,. Pluta, M., Pastor, Z. Vaginální operace na konci tisíciletí. Praktická urogynekologie VIII, Mělník, 2.12.1999. In: Zmrhal J: Praktická urogynekologie VIII. Prakt. gyn. 2000; 4(1): s. 33-37.
 13. Pastor, Z. Hormonální antikoncepce. Lege Artis 2000; 6(l): s. 15-16.
 14. Pastor, Z., Šimůnková, M. Fyziologická menstruace. Sestra 2000; 10(3).
 15. Pastor, Z., Šimůnková, M. Patologie menstruačního cyklu. Sestra 2000; 10(3).
 16. Pastor, Z., Šimůnková, M. Klimakterium z pohledu gynekologa. Sestra 2000; 10(6).
 17. Pastor, Z., Šimůnková, M. Sexualita v klimakteriu a po něm. Sestra. 2001, 11(1).
 18. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce – 15. Světový sexuologický kongres v Paříži (červen 2001). Gynekolog 2001; 10(6): s. 272-273.
 19. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce pohledem gynekologa. Praktická gynekologie 2001; 5(5): s. 23-24.
 20. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Čes Gynek 2002; 67(6): s. 384-390.
 21. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. XIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2002.
 22. Horčička, L., Chmel, R., Pastor, Z. Konzervativní léčba ženské stresové inkontinence. Update, 2003; 4(6/7): s. 38-41.
 23. Horčička, L., Pastor, Z. Pesary – historie a současné možnosti použití: Současné možnosti ambulantní diagnostiky a terapie v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie 2003; 2(28):1801-8750.
 24. Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Pastor, Z., Nováčková, M. Abdominální sakrální kolpopexe v léčbě posthysteretomických vaginálních prolapsů.  Česká Gynekol 2004; 5, 69 (3): s. 240-244.
 25. Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Doucha, J., Pastor, Z., Nováčková, M. Prevalence ženské močové inkontinence. Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol 2004; 6, 69 (4): s. 339-344.
 26. Pastor, Z. Normální ženský sexuální zážitek. XVII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. CERM: Brno, 2005.
 27. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Moderní gynekologie a porodnictví 2005; 14(1): s. 53-56.
 28. Chmel, R., Nováčková, M., Pastor, Z., et al. Abdominální hysterektomie – rizikový faktor v rozvoji močové inkontinence? Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol 2005; 1, 70(1): s. 53-56.
 29. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce: problém obou partnerů. Gynekologie po promoci, Contemporary OB/GYN 2005; 5(1): s. 58-59.
 30. Pastor, Z. Je myalgie pánevního dna příčinou dyspareunie? Gynekologie po promoci, Contemporary OB/GYN 2006; 5(1): s. 30-31.
 31. Pastor, Z. Klitoris a ženská sexualita. XVIII. Bohnické sexuologické dny (23.-24. 2. 2006), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2006, ISBN 978-80-7204-497-9.
 32. Čepický, P, Cibula, D, Dvořák, K, Dvořák, V, Fait, T, Fanta, M, Líbalová, Z, Nový, J, Pecena, M, Raboch, J, Pastor, Z., Rotta, L, Roztočil, A, Živný, J. Doporučení pro diagnostiku a terapii premenopauzálního syndromu, Česká Gynekol 2006; 71(5): s. 423-424.
 33. Pastor, Z. Poruchy sexuality v perimenopauze. Klimakterická medicína 2006; 4(11): s. 26-30.
 34. Čepická, Z, Čepický, P, Burdová, M, Dvořák, V, Fait, T, Feyereisl, J, Havránková, A, Hlaváčková, O, Horčička, L, Chmel, R, Jeníček, J, Košťál, M, Pastor, Z, Sláma, J. Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Moderní gynekologie a porodnictví 2007; 16(3): s. 579-581.
 35. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce, Referátový výběr z psychiatrie 2007; 1(6): s. 55-64.
 36. Pastor, Z. Quo vadis sexuologie? XIX. Bohnické sexuologické dny (22.-23. 2. 2007), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2007, ISBN 978-80-7204-563-1.
 37. Pastor, Z., Zámečník, L., Chaloupka, V., et al.  Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Practicus 2007; s.1- 7.
 38. Chmel, R., Nováčková, M., Horčička, L., Pastor, Z., Rob, L. Abdominální sakrokolpexe – jednoduchá a stále aktuální metoda léčby prolapsu poševního pahýlu? Česká Gynekol 2008; 73 (1): s. 41-47.
 39. Líbalová, Z., Pastor, Z., Burdová, M. Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Česká Gynekol 2008; 73(1): s. 62-63.
 40. Pastor, Z. Klasifikace a etiologie ženských sexuálních dysfunkcí, Sexologia 2007; 7(2): s. 15-23.
 41. Pastor, Z., Horčička L, Chmel R. Sexual Dysfunctions in Women with Urinary Incontinence. J Sex Med 2008; 5(suppl 5): s. 277.
 42. Pastor, Z, Horčička, L, Chmel, R. Advantageous and Disadvantageous Effects of Oral Contraception on Female Sexuality. Abstract of 10th Congress of the European Society of Contraception, Praha, Česká republika: 30.4.-3.5. 2008.
 43. Pastor, Z. Ženská sexualita a uropoetický systém. New EU Magazine of Medicine 2008; 2/4: s. 57-61.
 44. Pastor, Z.. Koncepce mezioborového sexuologického pracoviště. XX. Bohnické sexuologické dny (22.-23. 2. 2007), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-614-0.
 45. Pastor, Z. Ženská sexualita, Moderní babictví 2008; 15: s. 32- 38.
 46. Pastor, Z. Bolest při souloži. Mod Gynek Porod 2008; 17(4): s. 465-472.
 47. Pastor, Z., Chmel, R, Nováčková, M. Sexual Life following Total Abdominal Hysterectomy. Abstract of 19th WAS World Congress for Sexual Health. Goteborg, Sweden: 21.6.-25.6. 2009, p. 222.
 48. Pastor, Z. Sexuální problémy mužů a žen. Florence  2009; 5(11): s. 34-35.
 49. Pastor, Z., Gregorová, P. Fimóza klitorisu – neobvyklá příčina ženské sexuální dysfunkce. XXI. Bohnické sexuologické dny (26.-27. 2. 2009), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-674-4.
 50. Pastor, Z. G bod – mýty a realita.  Čes Gynek.2010; 75(3): s. 211-217.
 51. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Zdravotnické noviny 2010; 17: s. 18-19.
 52. Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem, část první obecná. Bulletin SPL ČR 2010; 5/10: s. 35-40.
 53. Pastor, Z. Co je nového v ženské sexuologii? XXII. Bohnické sexuologické dny (26. 2. 2010), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-731-4.
 54. Nováčková, M., Chmel, R., Horčička, L., Pastor, Z., Brtnický, T. Má abdominální sakropexe stále své místo v chirurgické léčbě prolapsu poševního pahýlu? Praktická  gynekologie 2010; 14(1): s. 56.
 55. Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem, část druhá, konkrétní případy. Bulletin SPL ČR 2010; 6/10: s. 44-48.
 56. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce. Postgraduální medicína 2011; 13(1): s. 20-25.
 57. Pastor, Z.. Hormonální antikoncepce. Lege artis 2001; 1(6): s. 38-39.
 58. Pastor, Z. Poruchy ženské sexuální touhy – prevalence, klasifikace a možnosti terapie. Čes Gynek 2011; 76(1): s. 59-65.
 59. Pastor, Z., Spilková, J., Gregorová, P. Komerce v sexuologii a sexuologie v komerci. XXIII. Bohnické sexuologické dny (24.-25. 2. 2011), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-783-3.
 60. Pastor, Z., Čechurová, D., Zámečník, L., et al. Doporučené postupy pro praktické lékaře – Diagnostika a terapie mužské ED. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP: Praha, 2012.
 61. Pastor, Z. Posuzování sexuálního zneužití a paternitní spory s ohledem na věk dítěte. XXIV. Bohnické sexuologické dny (23.- 24. 2. 2012), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-831-1.
 62. Gregorová, P., Pastor, Z. Sexuální život pacientek se syndromem polycystických ovarií. XXIV. Bohnické sexuologické dny (23.- 24. 2. 2012), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-831-1.
 63. Hollá, K., Ježek, S., Weiss, P., Pastor, Z., Holly, M. The Prevalence and Risk Factors of Sexual Dysfunction amongst Czech Women. Int J Sex Health 2012; 24(3): 218-225. (IF:0,708)
 64. Pastor, Z., Holla K., Chmel R. The Influence of Combined Oral Contraceptives on Female Sexual Desire: Systematic Review. Eur J Contracep Repr 2012; 17(6); 1-18 (IF: 1,394)
 65. Pastor, Z. Female ejaculation orgasm vs. coital incontinence: A systematic review. J Sex Med. 2013; 10: 1682-1691. (IF: 3,15)
 66. Pastor, Z. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí. Česká a slovenská psychiatrie. 2013; 109(5): s. 254.
 67. Pastor, Z.. Ženský ejakulační orgasmus vs. koitální inkontinence. XXV. Bohnické sexuologické dny (21. 2. 2013), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2013, ISBN 978-80-7204-870-0.
 68. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce žen s močovou inkontinencí. Doktorská disertační práce. [Sexual dysfunctions in women with urinary incontinence]. Praha, 9. 7. 2013. 284 s., 4 příl. Disertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor lékařská psychologie a psychopatologie. Školitel: Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., Oponenti: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. a Prof. MUDr. Michal Halaška, DrSc.
 69. Pastor, Z. Močová inkontinence a sexualita, ženské „sexuální“ tekutiny. Practicus 2013, 12(9-10): s. 23-24.
 70. Pastor, Z.. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí (FSD) podle DSM-5. XXVI. Bohnické sexuologické dny (27.- 28. 2. 2014), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-913-4.
 71. Pastor, Z. Klasifikace ženských sexuálních dysfunkci podle DSM-5, přednosti a úskalí. Sborník příspěvků X. sjezdu PS ČLS JEP; Špindlerův mlýn: 2014: s. 111- 114.
 72. Pastor, Z. Mužské sexuální dysfunkce jako párový problém. Kardiol Rev Int Med 2014; 16 (4): s. 302-305.
 73. Pastor, Z. Jak mluvit s pacientem se sexuálními problémy. Med. Praxi 2014; 11 (5): s. 112-114.
 74. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus. Postgraduální medicína 2015; 17(1): s. 78-101.
 75. Pastor, Z. Ženské sexuální tekutiny. Sexologia 2015; 15(1): s. 25-31.
 76. Pastor, Z. Jak správně klasifikovat ženské sexuální dysfunkce? Prakt Gyn 2015; 19(1): s. 60-65.
 77. Pastor, Z. Ženy s vrozenou aplázií vagíny, jejich sexuální život a reprodukční problémy. XXVII. Bohnické sexuologické dny (26.- 27. 2. 2015), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-935-6.
 78. Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilová, K. Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie využívající dvou typů imaginativních stimulů. XXVII. Bohnické sexuologické dny (26.- 27. 2. 2015), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-935-6.
 79. Krejčová, L., Pastor, Z, Klapilová, K. Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexologia 2015; 15(2): s. 7-10.
 80. Pastor, Z., Charvát, M. Spolupráce sexuologa a endoskopisty v péči o ženy s vrozenými vývojovými vadami. Sborník příspěvků XXIV. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP: Olomouc, 2015.
 81. Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilova, K. Female sexual response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality. J Sex Med 2016, 13(5), S227.
 82. Necesalova, P., Karbanova, J., Rusavy, Z., Pastor, Z., Jansova, M., Kalis, V. Mediolateral versus lateral episiotomy and their effect on postpartum coital activity and dyspareunia rate 3 and 6 months postpartum. Sex Reprod Health 2016;8:25-30. doi: 10.1016/j.srhc.2016.01.004. Epub 2016 Feb 12. (IF:1,211).
 83. Pastor, Z. Sexuálně reprodukční paradoxy. XXVIII. Bohnické sexuologické dny (25.- 26. 2. 2016), sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2008, ISBN 978-80-7204-935-6.
 84. Krejčová L., Binter J., Pastor, Z.,  Weiss P., Klapilová K. Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. In Brichcín S.: XXVII. Bohnické sexuologické dny sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. 40-51. ISBN 978-80-7204-935-6.
 85. Pastor, Z. Gynekologická sexuologie a její místo v oboru gynekologie a porodnictví. Prakt Gyn 2016; 19(1): s. 60-65. Sexologia 2015; 15(2): s. 7-10.
 86. Pastor, Z. Co přinesla nová klasifikace DSM-5 k kategorizaci ženských sexuální dysfunkcí? Sexologia 2016; 16(1): s. 7-10.
 87. Pastor, Z. Diabetes mellitus a sexualita. Web. www.dia.euni.cz.
 88. Pastor, Z.  Gynekologická sexuologie a její místo v oboru gynekologie a porodnictví. Prakt Gyn 2016; 19(1): s. 60-65.
 89. Pastor, Z.  Diabetes mellitus a sexualita. Web. www.dia.euni.cz., 2016, dostupné z http://dia.euni.cz/article/default/3899?bid=2.
 90. Pastor, Z.  Ženské sexuální funkce dysfunkce. Gynekolog 2016;4:148-156.
 91. Pastor, Z.,  Weiss, P., Sigmundová D. Trends in prevalence in age at first intercourse. Cent Eur J Public Health 2017;25 (Suppl 1): S64-S68.(IF: 0,682)
 92. Pastor, Z.  Clitoris a její role v ženské sexualitě. XXIX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Akademické nakladatelství CERM: Brno, 2017, ISBN 978-80-7204-935-6.
 93. Pastor, Z., Nováčková, M., Froněk, J., Chmel, R. Sexual Life of Women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome after Laparoscopic Vecchietti’s Vaginoplasty. Sex Med 2017;5:e106-e113. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.esxm.2016.12.003 (IF: 1,683)
 94. Pastor, Z., Žáková, J., Ješeta, M. Jsou nutné změny v regulaci přístupu žen bez partnera a homosexuálních osob k asistované reprodukci? Česká gynekologie. Česká gynekologie 2017, 82, č. 2. s. 158-159.
 95. Pastor, Z. Differential Diagnosis of Female “Sexual” Fluids. J Sex Med 2017; 14(5):e229.(IF: 2,8)
 96. Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M., Krejčová, L. The Role of the Clitoris in Female Sexuality. J Sex Med 2017; 14(5):e349. (IF 2,8)
 97. Chmel, R., Pastor, Z., Nováčková, M. Sexual Life of Women With Rokitansky Syndrome After Laparoscopic Vecchietti’s Vaginoplasty. J Sex Med 2017; 14(5):e242.(IF: 2,8)
 98. Chmel, R., Nováčková, M., Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J. Možnosti transplantace dělohy v České Republice – indikace, výzkum a klinické zkušenosti. Časopis lékařů českých 2017(156):28-35.
 99. Chmel, R., Nováčková, M., Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J. Etické aspekty transplantace dělohy. Časopis lékařů českých 2017(156):36-42.

Knihy a kapitoly v knihách:

 1. Pastor, Z.: Sexualita ženy, Grada Publishing, 2007, 204 stran, ISBN 978-80-247-1989-4.
 2. Pastor, Z.: Sexualita v těhotenství, Sexualita po porodu a v šestinedělí. In Behinová, M., Kaiserová, K.: Velká kniha o mateřství, Mladá fronta, 2007, 328 stran,   ISBN 80-204-1526-2.
 3. Pastor, Z.: Sexuologická problematika v gynekologii. s. 195-23. In: Weiss, P., a kol. Sexuologie, Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2492-8.
 4. Pastor, Z.: Aging female. s. 255-273. In: Weiss, P., a kol. Sexuologie, Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2492-8.
 5. Pastor, Z.: Ženské sexuální dysfunkce. s. 226 -247. In Zámečník, L., a kol. Praktická andrologie dospělých. Mladá fronta 2010, ISBN 978-80-204-2020-6.
 6. Pastor, Z.: Tajemství ženské sexuality. ComputerMedia, 2010, 192 stran, ISBN 978-80-7402-070-4.
 7. Pastor, Z.: Pastorův sexuální slovníček, Fragment, 2012, 72 stran, ISBN 978-80-253-1632-0.
 8. Pastor, Z.: Ženské sexuální dysfunkce. s. 100-142.  In Turčan, P., a kol.: Sexuologie pro urology a gynekology, Maxdorf, 2012. ISBN 978-80-7345-291-9.
 9. Pastor, Z.: Cyklus ženské sexuální aktivity. s. 46 -60.  In Turčan, P., a kol.: Sexuologie pro urology a gynekology, Maxdorf, 2012. ISBN 978-80-7345-291-9.
 10. Pastor, Z.: Sexualita ve stáří. In Strusková, O.: Jak úspěšně (Ne)stárnout. Nakladatelství XYZ, 2012, ISBN 978-7388-590-8.
 11. Pastor, Z.: Inkontinence moči a ženská sexualita. In Horčička, L., et al. Inkontinence moči v každodenní praxi. Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3741-9.
 12. Pastor, Z.: Ženské sexuální funkce a dysfunkce in Zámečník, L., a kol.: Klinická androlgie, Mladá fronta, 2015. V tisku.
 13. Pastor, Z.: Sexualita dospívajících. In Hořejší, J.: Dětská gynekologie. Mladá fronta. 2015.    V tisku.
 14. Pastor. Z.: Mozek a sex. In Kniha o NUDZ. V přípravě.
 15. Pastor, Z.: Gynekologická sexuologie. Mladá fronta, v tisku.
 16. Pastor, Z.: Diferenciální diagnostika FSD. In Čepický, P., a kol.: Diferenciální diagnostika v gynekologii a porodnictví. Grada, v přípravě.