A.    Publikace v impaktovaných časopisech (první autor)

 1. Pastor, Z., Chmel, R. Differential diagnostics of female „sexual“ fluids: A narrative  review. Int Urogynecol J May 2018, Volume 29, Issue 5, pp 621–629.  (IF 1,937)
 2. Pastor, Z.,  Weiss, P., Sigmundová D. Trends in sexual behaviour in Czech schoolchildren between 2002–2014. Cent Eur J Public Health 2017;25: S64–S68. (IF 0,682)
 3. Pastor, Z., Chmel, Z., Nováčková, M., Krejčová, L. The role of the clitoris in female sexuality. J Sex Med 2017;14:e349. (IF 2,8)
 4. Pastor, Z.. Differential diagnosis of female “sexual” fluids. J Sex Med 2017;14:e229.  (IF 2,8)
 5. Pastor, Z., Fronĕk J, Nováčková M, Chmel R. Sexual life of women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome after laparoscopic Vecchietti vaginoplasty. Sex Med 2017; 1e–e8. (IF 1,683)
 6. Pastor, Z. Female ejaculation orgasm vs. coital incontinence: A systematic review. J Sex Med 2013; 10: 1682–1691. (IF 3,15)
 7. Pastor, Z. Holla K., Chmel R. The influence of combined oral contraceptives on female sexual desire: systematic review. Eur J Contracep Repr 2012; 17; 1–18. (IF 1,808)

B.     Publikace v impaktovaných časopisech (spoluautor)

 1. Chmel, R.,Pastor, Z., Nováčková, M. Sexual life of women with Rokitansky syndrome after laparoscopic Vecchietti’s vaginoplasty. J Sex Med 2017;14: e242. (IF 2,8)
 2. Necesalova, P., Karbanova, J., Rusavy, Z., Pastor, Z., Jansova, M., Kalis, V. Mediolateral versus lateral episiotomy and their effect on postpartum coital activity and dyspareunia rate 3 and 6 months postpartum. Sex Reprod Health 2016;8:25–30. (IF 1,3)
 3. Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z., Weiss, P., Klapilová K. Female sexual  response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality. J Sex Med 2016;5,S2, S227. (IF 3,151)
 4. Hollá, K., Ježek, S., Weiss, P., Pastor, Z., Holly, M. The prevalence and risk factors of sexual dysfunction amongst Czech women. Int J Sex Health 2012; 24(3): 218–225. (IF 0,7)

 C.    Publikace v recenzovaných časopisech (první autor)

 1. Pastor, Z., Nováčková, M., Chmel, R. Sexuální a reprodukční možnosti žen s vrozenou aplazií pochvy a dělohy při Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserově syndromu (MRKHS) po operativním vytvoření neovagíny. Sexologia. under review
 2. Pastor Z., Žáková J., Ješeta M. Jsou nutné změny v regulaci přístupu žen bez partnera a homosexuálních osob k asistované reprodukci? Čes Gynek 2017, 82, č. 2. s. 158–159.
 3. Pastor, Z. Co přinesla nová klasifikace DSM-5 v kategorizaci ženských sexuální dysfunkcí? Sexologia 2016; 16(1): s. 13–17.
 4. Pastor, Z. Gynekologická sexuologie a její místo v oboru gynekologie a porodnictví. Prakt Gyn 2016; 19(1): s. 60­–65.
 5. Pastor. Z. Ženské sexuální tekutiny. Sexologia 2015; 15(1): s. 25–31.
 6. Pastor, Z. Jak správně klasifikovat ženské sexuální dysfunkce? Prakt Gyn 2015; 19(1): s. 60–65.
 7. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus. Postgraduální medicína 2015; 17(1): s. 78–101.
 8. Pastor, Z. Mužské sexuální dysfunkce jako párový problém. Kardiol Rev Int Med 2014; 16 (4): s. 302–305.
 9. Pastor, Z. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí. Česká a slovenská psychiatrie. 2013; 109(5): s. 254.
 10. Pastor, Z. Poruchy ženské sexuální touhy – prevalence, klasifikace a možnosti terapie. Čes Gynek 2011; 76(1): s. 59–65.
 11. Pastor Z. Erektilní dysfunkce. Postgraduální medicína 2011; 13(1): s. 20–25.
 12. Pastor, Z. G bod – mýty a realita.  Čes Gynek.2010; 75(3): s. 211–217.
 13. Pastor, Z. Klasifikace a etiologie ženských sexuálních dysfunkcí, Sexologia 2007; 7(2): s. 15–23.
 14. Pastor, Z. Poruchy sexuality v perimenopauze. Klimakterická medicína 2006; 4(11): s. 26–30.
 15. Pastor, Z. Je myalgie pánevního dna příčinou dyspareunie? Gynekologie po promoci, Contemporary OB/GYN 2006; 5(1): s. 30–31.
 16. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce: problém obou partnerů. Gynekologie po promoci, Contemporary OB/GYN 2005; 5(1): s. 58–59.
 17. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Čes Gynek 2002; 67(6): s. 384–390.
 18. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce pohledem gynekologa. Praktická gynekologie 2001; 5(5): s. 23–24.
 19. Pastor, Z., Horčička, L. Antikoncepce a ženská sexualita. Praktická gynekologie 1998; 4(3): s. 89–91.
 20. Pastor, Z., Horčička, L. Antikoncepce a ženská sexualita. Praktická gynekologie 1998; 4: s. 12–15.

 D.    Publikace v recenzovaných časopisech (spoluautor)

 1. Nováčková, M., Pastor, Z., Brtnický, T., Chmel. R. Jaké je riziko recidivy sestupu pánevních orgánů po vaginální hysterektomii s poševními plastikami? Čes Gynek 2017, 82, č. 5
 2. Chmel, R., Nováčková, M., Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J.: Možnosti transplantace dělohy v České Republice – indikace, výzkum a klinické zkušenosti. Časopis lékařů českých 2017(156): s. 28–35.
 3. Chmel, R., Nováčková, M., Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J.: Etické aspekty transplantace dělohy. Časopis lékařů českých 2017(156):s. 36–4.
 4. Krejčová, L., Pastor, Z., Kvapilová, K. Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexologia 2015; 15(2): s. 7–10.
 5. Nováčková, M., Chmel, R., Horčička, L., Pastor, Z., Brtnický, T. Má abdominální sakropexe stále své místo v chirurgické léčbě prolapsu poševního pahýlu? Praktická gynekologie 2010; 14(1): s. 56.
 6. Líbalová, Z., Pastor, Z., Burdová, M. et al. Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Česká Gynekol 2008; 73(1): s. 62-63.
 7. Chmel, R., Nováčková, M., Horčička, L., Pastor, Z., Rob, L. Abdominální sakrokolpexe – jednoduchá a stále aktuální metoda léčby prolapsu poševního pahýlu? Česká Gynekol 2008; 73 (1): s. 41–47.
 8. Čepická, Z., Čepický, P., Burdová, M., Dvořák, V., Fait, T., Feyereisl, J., Havránková, A., Hlaváčková, O., Horčička, L., Chmel, R., Jeníček, J., Košťál, M., Pastor, Z., Sláma, J. Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Moderní gynekologie a porodnictví 2007; 16(3): s. 579–581.
 9. Čepický, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Fanta, M., Líbalová, Z., Nový, J., Pecena, M., Raboch, J., Pastor, Z., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J. Doporučení pro diagnostiku a terapii premenopauzálního syndromu, Česká Gynekol 2006; 71(5): s. 423–424.
 10. Chmel, R., Nováčková, M., Pastor, Z, et al. Abdominální hysterektomie – rizikový faktor v rozvoji močové inkontinence? Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol 2005; 1, 70(1): s. 53–56.
 11. Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Doucha, J., Pastor, Z., Nováčková, M. Prevalence ženské močové inkontinence. Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol 2004; 6, 69 (4): s. 339–344.
 12. Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Pastor, Z., Nováčková, M. Abdominální sakrální kolpopexe v léčbě posthysteretomických vaginálních prolapsů.  Česká Gynekolog 2004; 5, 69 (3): s. 240–244.
 13. Horčička, L., Pastor, Z. Pesary – historie a současné možnosti použití: Současné možnosti ambulantní diagnostiky a terapie v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie 2003; 2(28): s. 1801–8750.
 14. Chmel, R., Horčička, L., Pluta, M., Pastor, Z. Vaginální operace na konci tisíciletí. Praktická urogynekologie VIII, Mělník, 2. 12. 1999. In: Zmrhal J: Praktická urogynekologie VIII. Prakt. gyn. 2000; 4(1): s. 33–37.
 15. Horčička, L., Pastor, Z. Sociální aspekty inkontinence. Praktická gynekologie 1999; 4, s. 19–20.
 16. Horčička, L., Pastor, Z. Vaginální elektrostimulace v léčbě inkontinence moči u žen. Praktická gynekologie 1998; 2: s. 52–53.

 E.     Publikace v ostatních odborných časopisech

 1. Pastor, Z. Zpráva z 23. kongresu Světové asociace pro sexuální zdraví. Gynekologie a porodnictví 4/2017. s 23–24.
 2. Pastor, Z. Clitoris a její role v ženské sexualitě. XXIX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017, ISBN 978-80-7204-935-6.
 3. Pastor, Z. Ženské sexuální funkce dysfunkce. Gynekolog 2016;4:148–156.
 4. Pastor, Z. Diabetes mellitus a sexualita. Web. dia. euni.cz., 2016, dostupné z http://dia.euni.cz/article/default/3899?bid=2.
 5. Krejčová L., Binter J., Pastor Z., Weiss P., Klapilová K. Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. In Brichcín S.: XXVII. Bohnické sexuologické dny sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. 40-51. ISBN 978-80-7204-935-6.
 6. Pastor, Z. Sexuálně reprodukční paradoxy. XXVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. 35–36. ISBN 978-80-7204-935-6.
 7. Pastor, Z., Charvát, M. Spolupráce sexuologa a endoskopisty v péči o ženy s vrozenými vývojovými vadami. Sborník příspěvků XXIV. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP: Olomouc, 2015.
 8. Pastor, Z. Ženy s vrozenou aplazií vagíny, jejich sexuální život a reprodukční problémy. XXVII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-7204-935-6.
 9. Pastor, Z. Jak mluvit s pacientem se sexuálními problémy. Med. Praxi 2014; 11 (5): s. 112–114.
 10. Pastor, Z. Klasifikace ženských sexuálních dysfunkci podle DSM-5, přednosti a úskalí. Sborník příspěvků X. sjezdu PS ČLS JEP; Špindlerův mlýn: 2014: s. 111–114.
 11. Pastor, Z. Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí (FSD) podle DSM-5 TM. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014, ISBN 978-80-7204-913-4.
 12. Pastor. Z. Močová inkontinence a sexualita, ženské „sexuální“ tekutiny. Practicus 2013, 12(9-10): s. 23–24.
 13. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce žen s močovou inkontinencí. Doktorská disertační práce. Praha, 9. 7. 2013. 284 s., 4 příl. Disertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, obor lékařská psychologie a psychopatologie. Školitel: Prof. PhDr. Petr Weiss, DSc., Oponenti: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. a Prof. MUDr. Michal Halaška, DrSc.
 14. Pastor, Z. Ženský ejakulační orgasmus vs koitální inkontinence – 21. 2. 2013. XXV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013, ISBN 978-80-7204-870-0.
 15. Gregorová, P., Pastor, Z. Sexuální život pacientek se syndromem polycystických ovarií. XXIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-831-1.
 16. Pastor, Z. Posuzování sexuálního zneužití a paternitní spory s ohledem na věk dítěte. XXIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-831-1.
 17. Pastor, Z., Čechurová, D., Zámečník, L. et al. Doporučené postupy pro praktické lékaře – Diagnostika a terapie mužské ED. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP: Praha, 2012.
 18. Pastor, Z., Spilková J., Gregorová P. Komerce v sexuologii a sexuologie v komerci. XXIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011, ISBN 978-80-7204-783-3.
 19. Pastor, Z. Hormonální antikoncepce. Lege artis 2011; 1(6): s. 38–39.
 20. Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem, část druhá, konkrétní případy. Bulletin SPL ČR 2010; 6/10: s. 44–48.
 21. Pastor, Z. Co je nového v ženské sexuologii? 26. 2. 2010, XXII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010, ISBN 978-80-7204-731-4.
 22. Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem, část první obecná. Bulletin SPL ČR 2010; 5/10: s. 35–40.
 23. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Zdravotnické noviny 2010; 17: s. 18–19.
 24. Pastor, Z., Gregorová P. Fimóza klitorisu – neobvyklá příčina ženské sexuální dysfunkce. XXI. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7204-674-4.
 25. Pastor, Z. Sexuální problémy mužů a žen. Florence 2009; 5(11): s. 34–35.
 26. Pastor, Z. Bolest při souloži. Mod Gynek Porod 2008; 17(4): s. 465–472.
 27. Pastor, Z. Ženská sexualita, Moderní babictví 2008; 15: s. 32–38.
 28.  Pastor, Z. Koncepce mezioborového sexuologického pracoviště. XX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7204-614-0.
 29.  Pastor, Z. Ženská sexualita a uropoetický systém. New EU Magazine of Medicine 2008; 2/4: s. 57–61.
 30.  Pastor, Z., Horčička, L., Chmel, R. Advantageous and disadvantageous effects of oral contraception on female sexuality. Abstract of 10th Congress of the European Society of Contraception, Praha, Česká republika: 30. 4. –3. 5. 2008.
 31. Pastor, Z., Zámečník, L., Chaloupka, V., et al.  Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Practicus 2007; s. 1–7.
 32. Pastor, Z. Quo vadis sexuologie? XIX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7204-563-1.
 33. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce, Referátový výběr z psychiatrie 2007; 1(6): s. 55–64.
 34. Pastor, Z. Klitoris a ženská sexualita – 24. 2. 2006. XVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7204-563-1.
 35. Pastor, Z. Klitoris a ženská sexualita. XVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006, ISBN 978-80-7204-497-9.
 36. Pastor, Z. Normální ženský sexuální zážitek. XVII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005, ISBN 80-7204-422-2.
 37. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. Moderní gynekologie a porodnictví 2005; 14(1): s. 53–56.
 38. Horčička, L., Chmel, R., Pastor, Z. Konzervativní léčba ženské stresové inkontinence. Update, 2003; 4(6/7): s. 38–41.
 39. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. XIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002.
 40. Pastor, Z., Šimůnková, M. Sexualita v klimakteriu a po něm. Sestra. 2001, 11(1).
 41. Pastor, Z., Šimůnková, M. Klimakterium z pohledu gynekologa. Sestra 2000; 10(6).
 42. Pastor, Z., Šimůnková, M. Patologie menstruačního cyklu. Sestra 2000; 10(3).
 43. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce – 15. Světový sexuologický kongres v Paříži (červen 2001). Gynekolog 2001; 10(6): s. 272–273.
 44. Pastor, Z., Šimůnková, M. Fyziologická menstruace. Sestra 2000; 10(3).
 45. Pastor, Z. Hormonální antikoncepce. Lege Artis 2000; 6(l): s. 15–16.
 46. Pastor, Z., Horčička, L. Menstruace – mýty a realita. Gynekolog 2000; 9(5): s. 198-201.
 47.  Pastor, Z. Sexualita a léčba sterilního páru. XI. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999.
 48. Pastor, Z., Horčička, L., Bušková, O., Zvěřina, J. Sexualita a klimakterium: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Levret: Praha, 1999, s. 43–51.
 49. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce u inkontinentních žen. X. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1998.
 50. Pastor, Z., Horčička, L. Sexualita a klimakterium. Gynekolog 1998; 7(3): s. 130–134.
 51.  Pastor, Z., Horčička, L. Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. Gynekolog 1998; 7(2): s. 52–56.
 52. Horčička, L., Pastor, Z. Soudobá léčba infekcí močových cest. Gynekolog 1997; 6(5): s. 211–214.
 53. Horčička, L., Pastor, Z. Zkušenosti s nízkovýkonným laserem v ambulantní praxi. Gynekolog 1996; 5(2): s. 77.

Knihy a kapitoly v knihách

 

 1. Pastor, Z.: Ženská sexualita in Rob et al.: Gynekologie, třetí, doplněné a přepracované vydání. Galén. V přípravě.
 2. Pastor. Z. Diferenciální diagnostika ženských sexuálních dysfunkcí. In Čepický a kol.: Diferenciální diagnostika v gynekologii a porodnictví. Grada, v přípravě.
 3. Pastor, Z. Gynekologická sexuologie. Maxdorf, v přípravě.
 4. Pastor, Z. Sexualita dospívajících. In Hořejší, J.: Dětská gynekologie. Mladá fronta. 2017, s. 232-241. ISBN 978-80-204-4027-3.
 5. Pastor, Z. Lidský mozek a sex. In: Horáček, J., Kesner, L., Höschl, C., Španiel, F. Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha: Galén, 2016, s. 106-116. ISBN: 978-80-7492-283-1.
 6. Pastor, Z. Ženské sexuální funkce a dysfunkce In Zámečník a kol.: Klinická andrologie, Mladá fronta, v připravě.
 7. Pastor, Z. Inkontinence moči a ženská sexualita. In Horčička, L. et al.: Inkontinence moči v každodenní praxi. Mladá fronta, 2015. ISBN 978-80-204-3741-9.
 8. Pastor, Z. Sexualita ve stáří. In Strusková, O.: Jak úspěšně (Ne)stárnout. Nakladatelství XYZ, 2012, ISBN 978-7388-590-8.
 9. Pastor, Z. Cyklus ženské sexuální aktivity.  In Turčan , P. a kol.: Sexuologie pro urology a gynekology, Maxdorf, 2012, s. 46 -60, ISBN 978-80-7345-291-9.
 10. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. In Turčan, P. a kol.: Sexuologie pro urology a gynekology, Maxdorf, 2012, s. 100-142, ISBN 978-80-7345-291-9.
 11. Pastor, Z. Pastorův sexuální slovníček, Fragment, 2012, 72 stran, ISBN 978-80-253-1632-0.
 12. Pastor, Z. Tajemství ženské sexuality. ComputerMedia, 2010, 192 stran, ISBN 978-80-7402-070-4.
 13. Pastor, Z. Ženské sexuální dysfunkce. s. 226 -247. In Zámečník, L., a kol. Praktická andrologie dospělých. Mladá fronta 2010, ISBN 978-80-204-2020-6.
 14. Pastor, Z. Aging female. s. 255-273. In: Weiss, P. a kol. Sexuologie, Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2492-8.
 15. Pastor, Z. Sexuologická problematika v gynekologii. s. 195-23. In: Weiss, P., a kol. Sexuologie, Grada Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2492-8.
 16. Pastor, Z. Sexualita v těhotenství, Sexualita po porodu a v šestinedělí. In Behinová, M., Kaiserová, K.: Velká kniha o mateřství, Mladá fronta, 2007, 328 stran, ISBN 80-204-1526-2.
 17. Pastor, Z. Sexualita ženy, Grada Publishing, 2007, 204 stran, ISBN 978-80-247-1989-4.