A.    Publikace v impaktovaných časopisech (první, korespondenční a  spoluautor)

 1. Štěchová, K., Mastíková, L., Urbaniec, K., Vaniš, M., Hylmarová, S., Pastor, Z. Sexual dysfunction in women treated for type 1 diabetes and the impact of coexisting thyroid disease. Sex Med 2019. Accepted 3 March, 2019. (IF 1,457)
 2. Chmel, R., Nováčková, M., Fait, T., Zámečník, L., Pastor, Z. Clitoral phimosis: Effects on female sexual function and surgical treatment outcomes.J Sex Med 2019; 16: 257–266. (IF3,339)
 3. Fait, T., Fialová, A., Pastor, Z. The use of estradiol metered-dose transdermal spray in clinical practice. Climacteric 2018;21:549–553. (IF 2,807)
 4. Pastor, Z., Chmel, R. Differential diagnostics of female „sexual“ fluids: a narrative review. Int Urogynecol J May 2018; 29: 621–629. (IF 1,937)
 5. Pastor, Z., Weiss, P., Sigmundová D. Trends in sexual behaviour in Czech schoolchildren between 2002–2014. Cent Eur J Public Health 2017; 25 S1: S64–S68. (IF 0,682)
 6. Pastor. Z., Fronĕk J., Nováčková M., Chmel R. Sexual life of women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome after laparoscopic Vecchietti vaginoplasty. Sex Med 2017; 5: e106–e113. (IF 1,683)
 7. Pastor, Z.Female ejaculation orgasm vs. coital incontinence: A systematic review. J Sex Med 2013; 10: 1682–1691. (IF 3,15)
 8. Pastor, Z.,Hollá K., Chmel R. The influence of combined oral contraceptives on female sexual desire: systematic review. Eur J Contracep Repr 2013; 18; 27–43 (IF 1,808)

 

B.     Publikace v impaktovaných časopisech (spoluautor)

 1. Chmel R, Nováčková M, Janoušek L, Matěcha, J., Pastor, Z., Malušková, J., Čekal, M., Křístek, J., Olausson, M., Froněk, J. Revaluation and lessons learned from the first 9 cases of a Czech uterus transplantation trial: Four deceased donor and 5 living donor uterus transplantations. Am J Transplant. 2019; 19: 855–864. (IF 6,493)
 2. Chmel, R., Nováčková, M., Pastor, Z.,Froněk, J. The interest of women with  Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome and laparoscopic Vecchietti  neovagina in uterus transplantation. J Pediatr Adolesc Gynecol 2018; 31: 480–484. (IF 1,576)
 3. Nečesalová, P., Karbanová, J., Rušavý, Z., Pastor, Z., Janšová, M., Kališ, V. Mediolateral versus lateral episiotomy and their effect on postpartum coital activity and dyspareunia rate 3 and 6 months postpartum. Sex Reprod Health 2016; 8: 25–  30. (IF 1,208)
 4. Hollá, K., Ježek, S., Weiss, P., Pastor, Z., Hollý, M. The prevalence and risk factors of sexual dysfunction amongst Czech women. Int J Sex Health 2012; 24: 218–225. (IF 0,688)

 

C.  Abstrakta publikovaná v časopisech s IF 

 1. Pastor, Z., Chmel, R., Nováčková, M., Fait, T., Zámečník, L. Biochemical markersand clinical aspects of fluids expelled by women during sexual activity. J Sex Med 2018;15 S3: e355.(IF 2,8)
 2. Pastor, Z.,Chmel, R., Nováčková, M., Krejčová, L. The role of the clitoris in female sexuality. J Sex Med 2017;14 S4: e349. (IF 2,8)
 3. Pastor, Z. Differential diagnosis of female “sexual” fluids. J Sex Med 2017;14 S4: e229.  (IF 2,8)
 4. Chmel, R., Pastor, Z.,Nováčková, M. Sexual life of women with Rokitansky syndrome after laparoscopic Vecchietti’s vaginoplasty. J Sex Med 2017;14 S4: e242. (IF 2,8) – cena za nejlepší poster kongresu.
 5. Krejčová, L., Binter, J., Pastor, Z.,Weiss, P., Klapilová K. Female sexual  response to erotic texts is associated with attitudes towards sexuality. J Sex Med 2016;13 S2: e227. (IF 3,151)
 6. Pastor, Z., Horčička L., Chmel, R. Sexual dysfunctions in women with urinary incontinence. J Sex Med 2008;5 S5: e277. (IF 5,393)

D. Původní práce a práce v recenzovaných časopisech a sbornících (první autor)

 1. Pastor, Z.,Nováčková, M., Chmel, R. Sexuální a reprodukční možnosti žen s vrozenou aplazií pochvy a dělohy při Mayer-Rokitansky-Küster-Hauserově syndromu (MRKHS) po operativním vytvoření neovagíny. Sexologia 2017; 17(2): s. 29–36.
 2. Pastor Z.,Žáková J., Ješeta M. Jsou nutné změny v regulaci přístupu žen bez partnera a homosexuálních osob k asistované reprodukci? Čes Gynek 2017; 82(2): s. 158–159.
 3. Pastor, Z. Co přinesla nová klasifikace DSM-5 v kategorizaci ženských sexuální dysfunkcí? Sexologia 2016; 16(1): s. 13–17.
 4. Pastor, Z. Gynekologická sexuologie a její místo v oboru gynekologie a porodnictví. Prakt Gyn 2016; 19(1): s. 60­–65.
 5. Pastor. Z. Ženské sexuální tekutiny. Sexologia 2015; 15(1): s. 25–31.
 6. Pastor, Z. Jak správně klasifikovat ženské sexuální dysfunkce? Prakt Gyn 2015; 19(1): s. 60–65.
 7. Pastor, Z.,Charvát, M. Spolupráce v oblasti sexuologie a gynekologické endoskopie v péči o ženy s vrozenými vývojovými vadami. Sborník příspěvků XXIV. Konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP: Olomouc, 2015.
 8. Pastor, Z. Erektilní dysfunkce a diabetes mellitus. Postgraduální medicína 2015; 17(1): s. 78–101.
 9. Pastor, Z. Mužské sexuální dysfunkce jako párový problém. Kardiol Rev Int Med 2014; 16 (4): s. 302–305.
 10. Pastor, Z.Klasifikace ženských sexuálních dysfunkci podle DSM-5, přednosti a úskalí. Sborník příspěvků X. sjezdu PS ČLS JEP; Špindlerův mlýn: 2014: s. 111–114.
 11. Pastor, Z.Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí. Česká a slovenská psychiatrie. 2013; 109(5): s. 254.
 12. Pastor, Z.Poruchy ženské sexuální touhy prevalence, klasifikace a možnosti terapie. Čes Gynek 2011; 76(1): s. 59–65.
 13. Pastor Z.Erektilní dysfunkce. Postgraduální medicína 2011; 13(1): s. 20–25.
 14. Pastor, Z. G bod – mýty a realita. Čes Gynek.2010; 75(3): s. 211–217.
 15. Pastor, Z. Klasifikace a etiologie ženských sexuálních dysfunkcí, Sexologia 2007; 7(2): s. 15–23.
 16. Pastor, Z. Poruchy sexuality v perimenopauze. Klimakterická medicína 2006; 4(11): s. 26–30.
 17. Pastor, Z. Je myalgie pánevního dna příčinou dyspareunie? Gynekologie po promoci, Contemporary OB/GYN 2006; 5(1): s. 30–31.
 18. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce: problém obou partnerů. Gynekologie po promoci, Contemporary OB/GYN 2005; 5(1): s. 58–59.
 19. Pastor, Z.Ženské sexuální dysfunkce. Čes Gynek 2002; 67(6): s. 384–390.
 20. Pastor, Z.Erektilní dysfunkce pohledem gynekologa. Praktická gynekologie 2001; 5(5): s. 23–24.
 21. Pastor, Z., Horčička, L. Antikoncepce a ženská sexualita. Praktická gynekologie 1998; 4(3): s. 89–91.

 

E. Původní práce a práce v recenzovaných časopisech a sbornících (spoluautor)

 1. Žáková, J., Crha, I., Jelínková, L., Kempisty, B., Mardešič, T., Pastor, Z., Trávník,  P., Ventruba, P., Ješeta, M. Current topics of assisted reproduction in the Czech Republic. Med J Cell Biol 2018; 6: s. 61–65.
 2. Nováčková, M., Pastor. Z., Matěcha. J., Čekal. M., Froněk. J., Chmel. R. Těhotenství u žen po transplantaci solidních orgánů. Čes. Gynek. 2018; 83(1): s.  62–68.
 3. Chmel, R., Pastor, Z., Nováčková, M., Matěcha, J., Čekal, M., Zámečníková, R., Froněk.  Psychologické hodnocení účastníků studie transplantace dělohy.Čas. Lék. čes. 2017; 156: s. 374–378.
 4. Nováčková, M., Pastor,Z., Brtnický, T., Chmel. R. Jaké je riziko recidivy sestupu pánevních orgánů po vaginální hysterektomii s poševními plastikami? Čes Gynek        2017;82(5): s. 385–390.
 5. Zámečník, L. Čechurová, D., Pastor, Z., et al. Doporučené postupy pro praktické lékaře – Diagnostika a terapie mužské ED. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP: Praha, 2017.
 6. Chmel, R., Nováčková, M.,Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J.: Možnosti transplantace dělohy v České Republice – indikace, výzkum a klinické zkušenosti. Časopis lékařů českých 2017(156): s. 28–35.
 7. Chmel, R., Nováčková, M.,Pastor, Z., Matěcha, J., Čekal, M., Froněk, J.: Etické aspekty transplantace dělohy. Časopis lékařů českých 2017(156):s. 36–42.
 8. Krejčová, L., Pastor, Z., Kvapilová, K. Ženský orgasmus, historická reminiscence a současné názory. Sexologia 2015; 15(2): s. 7–10.
 9. Nováčková, M., Chmel, R., Horčička, L., Pastor, Z., Brtnický, T. Má abdominální sakropexe stále své místo v chirurgické léčbě prolapsu poševního pahýlu? Praktická gynekologie 2010; 14(1): s. 56.
 10. Líbalová, Z., Pastor, Z., Burdová, M. et al. Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Česká Gynekol 2008; 73(1): s. 62–63.
 11. Chmel, R., Nováčková, M., Horčička, L., Pastor, Z.,Rob, L. Abdominální sakrokolpexe – jednoduchá a stále aktuální metoda léčby prolapsu poševního pahýlu? Česká Gynekol 2008; 73(1): s. 41–47.
 12. Čepická, Z., Čepický, P., Burdová, M., Dvořák, V., Fait, T., Feyereisl, J., Havránková, A., Hlaváčková, O., Horčička, L., Chmel, R., Jeníček, J., Košťál, M., Pastor, Z., Sláma, J. Doporučený postup vaginální estrogenní terapie. Moderní gynekologie a porodnictví 2007; 16(3): s. 579–581.
 13. Čepický, P., Cibula, D., Dvořák, K., Dvořák, V., Fait, T., Fanta, M., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Pastor, Z.,Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J. Doporučení pro diagnostiku a terapii premenopauzálního syndromu, Česká Gynekol 2006; 71(5): s. 423–424.
 14. Chmel, R., Nováčková, M., Pastor, Z, et al. Abdominální hysterektomie – rizikový faktor v rozvoji močové inkontinence? Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol 2005; 70(1): s. 53–56.
 15. Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Doucha, J., Pastor, Z., Nováčková, M. Prevalence ženské močové inkontinence. Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol 2004; 69(3): s. 339–344.
 16. Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Pastor, Z., Nováčková, M. Abdominální sakrální kolpopexe v léčbě posthysteretomických vaginálních prolapsů. Česká Gynekolog 2004; 5, 69(3): s. 240–244.
 17. Horčička, L., Pastor, Z. Pesary – historie a současné možnosti použití: Současné možnosti ambulantní diagnostiky a terapie v gynekologii a porodnictví. Praktická gynekologie 2003; 2(28): s. 1801–8750.
 18. Chmel, R., Horčička, L., Pluta, M., Pastor, Z. Vaginální operace na konci tisíciletí. Praktická urogynekologie VIII, Mělník, 2. 12. 1999. In: Zmrhal J: Praktická urogynekologie. VIII. Prakt. gyn. 2000; 4(1): s. 33–37.
 19. Horčička, L., Pastor, Z. Sociální aspekty inkontinence. Praktická gynekologie 1999; 4: s. 19–20.
 20. Horčička, L., Pastor, Z. Vaginální elektrostimulace v léčbě inkontinence moči u žen. Praktická gynekologie 1998; 2: s. 52–53.

 

F. Publikace v odborných nerecenzovaných časopisech a sbornících 

 1. Pastor, Z. Zpráva z 23. kongresu Světové asociace pro sexuální zdraví. Gynekologie a porodnictví 4/2017. s 23–24.
 2. Pastor, Z.Clitoris a její role v ženské sexualitě. XXIX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2017, ISBN 978-80-7204-935-6.
 3. Pastor, Z.Ženské sexuální funkce dysfunkce. Gynekolog 2016;4:148–156.
 4. Pastor, Z.Diabetes mellitus a sexualita. Web. dia. euni.cz., 2016, dostupné z http://dia.euni.cz/article/default/3899?bid=2.
 5. Krejčová L., Binter J., Pastor Z., Weiss P., Klapilová K. Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. In Brichcín S.: XXVII. Bohnické sexuologické dny sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. 40-51. ISBN 978-80-7204-935-6.
 6. Pastor, Z.Sexuálně reprodukční paradoxy. XXVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. 35–36. ISBN 978-80-7204-935-6.
 7. Pastor, Z.Ženy s vrozenou aplazií vagíny, jejich sexuální život a reprodukční problémy. XXVII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-7204-935-6.
 8. Pastor, Z.Jak mluvit s pacientem se sexuálními problémy. Med. Praxi 2014; 11 (5): s. 112–114.
 9. Pastor, Z.Novinky v klasifikaci ženských sexuálních dysfunkcí (FSD) podle DSM-5 TM. XXVI. Bohnické sexuologické dny, Sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014, ISBN 978-80-7204-913-4.
 10. Pastor. Z.Močová inkontinence a sexualita, ženské „sexuální“ tekutiny. Practicus 2013, 12(9-10): s. 23–24.
 11. Pastor, Z.Ženský ejakulační orgasmus vs koitální inkontinence – 21. 2. 2013. XXV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013, ISBN 978-80-7204-870-0.
 12. Gregorová, P., Pastor, Z.Sexuální život pacientek se syndromem polycystických ovarií. XXIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-831-1.
 13. Pastor, Z.Posuzování sexuálního zneužití a paternitní spory s ohledem na věk dítěte. XXIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-831-1.
 14. Pastor, Z., Čechurová, D., Zámečník, L. et al. Doporučené postupy pro praktické lékaře – Diagnostika a terapie mužské ED. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP: Praha, 2012.
 15. Pastor, Z., Spilková J., Gregorová P. Komerce v sexuologii a sexuologie v komerci. XXIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011, ISBN 978-80-7204-783-3.
 16. Pastor, Z.Hormonální antikoncepce. Lege artis 2011; 1(6): s. 38–39.
 17. Pastor, Z. Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem, část druhá, konkrétní případy. Bulletin SPL ČR 2010; 6/10: s. 44–48.
 18. Pastor, Z.Co je nového v ženské sexuologii? 26. 2. 2010, XXII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010, ISBN 978-80-7204-731-4.
 19. Pastor, Z.Jak a proč komunikovat se sexuologickým pacientem, část první obecná. Bulletin SPL ČR 2010; 5/10: s. 35–40.
 20. Pastor, Z.Ženské sexuální dysfunkce. Zdravotnické noviny 2010; 17: s. 18–19.
 21. Pastor, Z., Gregorová P. Fimóza klitorisu – neobvyklá příčina ženské sexuální dysfunkce. XXI. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7204-674-4.
 22. Pastor, Z.Sexuální problémy mužů a žen. Florence 2009; 5(11): s. 34–35.
 23. Pastor, Z.Bolest při souloži. Mod Gynek Porod 2008; 17(4): s. 465–472.
 24. Pastor, Z.Ženská sexualita, Moderní babictví 2008; 15: s. 32–38.
 25. Pastor, Z.Koncepce mezioborového sexuologického pracoviště. XX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-7204-614-0.
 26. Pastor, Z.Ženská sexualita a uropoetický systém. New EU Magazine of Medicine 2008; 2/4: s. 57–61.
 27. Pastor, Z., Zámečník, L., Chaloupka, V., et al.  Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní dysfunkce. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, Practicus 2007; s. 1–7.
 28. Pastor, Z.Quo vadis sexuologie? XIX. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7204-563-1.
 29. Pastor, Z.Ženské sexuální dysfunkce, Referátový výběr z psychiatrie 2007; 1(6): s. 55–64.
 30. Pastor, Z.Klitoris a ženská sexualita – 24. 2. 2006. XVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007, ISBN 978-80-7204-563-1.
 31. Pastor, Z.Klitoris a ženská sexualita. XVIII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006, ISBN 978-80-7204-497-9.
 32. Pastor, Z.Normální ženský sexuální zážitek. XVII. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005, ISBN 80-7204-422-2.
 33. Pastor, Z.Ženské sexuální dysfunkce. Moderní gynekologie a porodnictví 2005; 14(1): s. 53–56.
 34. Chmel, R., Rob, L., Vlk, R., Horčička, L., Doucha, J., Pastor, Z., Nováčková, M.: Prevalence ženské močové inkontinence. Výsledky dotazníkové studie. Česká Gynekol. 2004, 6, 69 (4), s. 339–344.
 35. Horčička, L., Chmel, R., Pastor, Z.Konzervativní léčba ženské stresové inkontinence. Update, 2003; 4(6/7): s. 38–41.
 36. Pastor, Z.Ženské sexuální dysfunkce. XIV. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002.
 37. Pastor, Z.,Šimůnková, M. Sexualita v klimakteriu a po něm. Sestra. 2001, 11(1).
 38. Pastor, Z.,Šimůnková, M. Klimakterium z pohledu gynekologa. Sestra 2000; 10(6).
 39. Pastor, Z.,Šimůnková, M. Patologie menstruačního cyklu. Sestra 2000; 10(3).
 40. Pastor, Z.Ženské sexuální dysfunkce – 15. Světový sexuologický kongres v Paříži (červen 2001). Gynekolog 2001; 10(6): s. 272–273.
 41. Pastor, Z.,Šimůnková, M. Fyziologická menstruace. Sestra 2000; 10(3).
 42. Pastor, Z.Hormonální antikoncepce. Lege Artis 2000; 6(l): s. 15–16.
 43. Pastor, Z.,Horčička, L. Menstruace – mýty a realita. Gynekolog 2000; 9(5): s. 198-201.
 44. Pastor, Z.Sexualita a léčba sterilního páru. XI. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999.
 45. Pastor, Z.,Horčička, L., Bušková, O., Zvěřina, J. Sexualita a klimakterium: Psychosomatické aspekty gynekologie a porodnictví. Praha: Levret, 1999, s. 43–51.
 46. Pastor, Z. Sexuální dysfunkce u inkontinentních žen. X. Bohnické sexuologické dny, sborník textů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1998.
 47. Pastor, Z.,Horčička, L. Sexualita a klimakterium. Gynekolog 1998; 7(3): s. 130–134.
 48. Pastor, Z.,Horčička, L. Sexuální dysfunkce inkontinentních žen. Gynekolog 1998; 7(2): s. 52–56.
 49. Horčička, L., Pastor, Z.Soudobá léčba infekcí močových cest. Gynekolog 1997; 6(5): s. 211–214.
 50. Horčička, L., Pastor, Z.Zkušenosti s nízkovýkonným laserem v ambulantní praxi. Gynekolog 1996; 5(2): s. 77.