Účast na výzkumných projektech podporovaných granty

Pastor, Z., člen týmu, TA ČR (TL05000144), 2021-2023: Kvalita a udržitelnost programů dárcovství částí těla v ČR

Pastor, Z., vedoucí řešitelského týmu, GAUK (228218), 2018 – 2020: Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu (Psychophysiological aspects of female orgasm)

Pastor, Z., člen týmu - GAČR (16-18891S), 2016–2018 – Studium sexuálních variací: popis populační prevalence a fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům, NUDZ; “RG15-18: The study of sexual variation: physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli”.

Pastor, Z., člen týmu - GAUK (1228413), 2013-2015: Standardizované sexuálně erotické stimuly k měření ženského sexuálního měření. (Standardization of sexual-erotic stimuli for measurement of female sexual arousal).