VZDĚLÁNÍ

Habilitace: jmenování docentem pro obor sexuologie, 2019
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Lékařská psychologie a psychopatologie 2007 – 2013
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Fakulta všeobecného lékařství 1979-1985
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Gymnázium, Říčany u Prahy, 1975-1979
Základní škola, Říčany u Prahy, 1971-1975
Základní škola, Senohraby, 1966-1971

SPECIALIZACE

Atestace z gynekologie a porodnictví I.stupně, Praha, 1988
Atestace z gynekologie a porodnictví II.stupně, Praha, 1993
Atestace z lékařské sexuologie, Praha, 1997

ODBORNÁ PRAXE

Gynekologicko-porodnická klinika UK 2.LF a FN Motol Praha

2019–dosud – zástupce přednosty kliniky pro výuku, vědu a výzkum
2016–2019 – odborný asistent, docent
1995–2016 lékař – konzultant
1985–1995  – sekundární lékař, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce

GONA, Nestátní zdravotnické zařízení

1995–7/2016 – vedoucí lékař, primář


Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN, Praha

2013 – 2019 – odborný asistent, docent

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, katedra gynekologie a porodnictví, subkatedra sexuologie

1997 – dosud – pedagogický pracovník

Krajský soud pro Středočeský kraj, Praha

2006 – dosud – soudní znalec v oboru gynekologie, porodnictví a sexuologie

Národní ústav duševního zdraví, Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie, Klecany

2015 – dosud – výzkumný pracovník

ČLENSTVÍ A FUNKCE V LÉKAŘSKÝCH SPOLEČNOSTECH

  • Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP – předseda
  • Sexuologická společnost ČLS JEP – vědecký sekretář
  • Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP – člen
  • Společnost pro sexuální medicínu ČR – člen výboru
  • The International Society for Sexual Medicine – člen
  • The European Society for Sexual Medicine – člen
  • Sekce asistované reprodukce ČGPS – člen
  • Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS – člen